KBO-PCOB ongerust over toereikendheid budget verpleeghuizen

Minister De Jonge en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werken aan een nieuwe financieringssystematiek voor verpleeghuizen. Gelukkig lijkt de minister het voorzichtig aan te willen doen nu de NZa heeft aangegeven dat het nieuwe bekostigingsmodel nog niet voldoende is doorontwikkeld om het in de praktijk te kunnen toepassen. Toch is KBO-PCOB er niet gerust op. Uit een belangrijk ambtelijk rapport uit het voorjaar van 2020 valt op te maken dat in de boekhouding van de overheid al een bezuiniging van meer dan een half miljard is opgenomen die moet voortvloeien uit de nieuwe manier van bekostigen. KBO-PCOB wil niet dat de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in gevaar komt door een te krap budget.

Nieuw bekostigingsmodel rammelt nog


Twee weken geleden publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een rapport over de ervaringen bij de ontwikkeling van een nieuw model voor bekostiging van verpleeghuizen, op basis van een onderlinge vergelijking van verpleeghuizen. Volgens de NZa is het nieuwe bekostigingsmodel nog niet ‘robuust’ genoeg om toe te passen in de tariefregulering voor de verpleeghuizen.

KBO-PCOB vindt het op zichzelf prima om een onderlinge vergelijking te maken zodat verpleeghuizen kunnen leren van andere verpleeghuizen als deze op bepaalde onderdelen beter presteren en hun bewoners meer kwaliteit bieden. Toch zijn wij ongerust, omdat er vorig jaar een ambtelijk rapport (het brede maatschappelijke heroverwegingsrapport ‘Naar een toekomstbestendig zorgstelsel’) is verschenen waarin staat dat het Centraal Planbureau (CPB) heeft uitgerekend dat er circa € 560 miljoen bespaard kan worden door het invoeren van een integrale vergelijking die doorwerkt op de tarieven in de verpleeghuiszorg. In hetzelfde rapport staat ook dat deze “beperking van de uitgaventoename […] reeds in het basispad van de Wlz-uitgaven [is] verwerkt.” Met andere woorden, de rijksoverheid houdt er in de boekhouding al rekening mee dat de onderlinge vergelijking van de verpleeghuizen een bezuiniging van meer dan een half miljard euro gaat opleveren. KBO-PCOB heeft zijn zorgen over de bezuiniging op basis van een rammelend bekostigingsmodel twee weken geleden aan de Tweede Kamer overgebrachtOpen dit document met ReadSpeaker docReader.

Geen concessies aan kwaliteit


Inmiddels heeft minister De Jonge op 25 januari een reactie op het NZa-rapport aan de Tweede Kamer gestuurd. De minister neemt het advies van de NZa over om verder te studeren op de vergelijking van de verpleeghuizen en deze de komende tijd door te ontwikkelen. Volgens De Jonge lijkt verder uitstel van de toepassing van de integrale vergelijking in de bekostiging onafwendbaar. Dit lijkt op het eerste gezicht geruststellend, maar neemt niet weg dat KBO-PCOB zich afvraagt wat het voor de financiering van de verpleeghuizen betekent zolang de al ingecalculeerde bezuiniging niet uit de boeken verdwijnt. Marcel Sturkenboom (directeur KBO-PCOB): “Heel verstandig dat de minister bereid is een pas op de plaats te maken met de invoering van de nieuwe bekostiging, maar wij willen meer duidelijkheid of de hieraan gekoppelde bezuiniging nu ook van tafel is.”

De Tweede Kamer zou op 28 januari debatteren over de plannen voor een andere financiering, maar dit gaat niet door in verband met de val van het kabinet. KBO-PCOB roept politieke partijen nu op om in de kabinetsformatie voorzichtig om te gaan met de verpleeghuiszorg. De kwaliteit daarvan moet leidend zijn voor de financiering. Marcel Sturkenboom: “Voorkom dat een te krap vastgestelde begroting de komende jaren gaat leiden tot concessies aan de kwaliteit.”

Persoonsvolgende bekostiging: Doe het concreet, behapbaar en betaalbaar


De Tweede Kamer zou in het afgelaste debat van 28 januari ook over persoonsvolgende bekostiging spreken. KBO-PCOB heeft sympathie voor deze vorm van financiering, die kan leiden tot betere kwaliteit en meer keuzevrijheid voor mensen die gebruik maken van Wlz-zorg. Wel realiseren wij ons dat grootschalige invoering van persoonsvolgende bekostiging grote budgettaire consequenties kan hebben, en dus gevolgen heeft voor de betaalbaarheid van de zorg. Ook is het huidige beleid nogal gefragmenteerd als gevolg van uiteenlopende experimenten. Voor het vervolg ziet KBO-PCOB daarom het meest in de invoering van concrete, behapbare elementen van persoonsvolgende bekostiging, op voorwaarde dat er geen sprake is van negatieve koopkrachteffecten voor senioren.

Bron: KBO-PCOB

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen