Meer tijd voor zorg in het Reinier de Graaf ziekenhuis door minder regeldruk

Array

Het Reinier de Graaf ziekenhuis loopt voorop met het ontregelen van haar zorgverlening. Sinds de start van de regiegroep ‘Ontregel de zorg’ van het ministerie van VWS in 2018, is 75 % van alle handelingen in de kliniek, zoals het zetten van vinkjes bij zorghandelingen, geschrapt. Hierdoor hebben zorgprofessionals meer tijd om zorg en aandacht te geven aan de patiënt. Dit vergroot niet alleen hun werkplezier, maar het verbetert ook de kwaliteit van zorg. Deze week starten medewerkers in Reinier de Graaf met een training om ook de regeldruk binnen de verschillende poliklinieken te verminderen.

Zorgprofessionals zijn in hun werk veel tijd kwijt aan regels en registraties. Uit onderzoek van de denktank (Ont)Regel de Zorg, blijkt dat zij 40% van hun tijd besteden aan administratie. Ook in het Reinier de Graaf ziekenhuis ervaren zorgprofessionals regeldruk, waarop zij zelf in actie kwamen. Miep van Gilst, adviseur Bureau Verpleegkundige Zaken en voorzitter van (Ont)regel de zorg in Reinier de Graaf : “We hebben een netwerk van zogenaamde ontregelaars opgezet. Dit zijn verpleegkundigen die als experts kritisch kijken naar regels en registraties. Zij weten zelf het beste hoe de processen binnen hun werk verlopen en waar de knelpunten zitten. Met een training reiken wij ze tools aan om te bepalen welke verrichtingen zinvol zijn en hoe zij onzinnige registraties kunnen schrappen. Medewerkers van Bureau Verpleegkundige Zaken, Zorgcontrol en Kwaliteit en Veiligheid kijken mee om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden.

Meer werkplezier

Regieverpleegkundige Elisa van den Burg is een van de verpleegkundigen die zich als zogenoemde ‘ontregelaar’ actief heeft ingezet om de registratielast binnen haar afdeling te verlagen. “Ik vond het een hele uitdaging omdat veel zaken naar mijn idee veel efficiënter konden. Ik werk op een dynamische afdeling met 5 specialismen, waar we patiënten verplegen die moeten herstellen na een operatie. Soms hebben we te maken met meer dan 10 ontslagen per dag. Om goede nazorg te bieden, hebben we het in ons werkproces zo geregeld dat we alle patiënten na 24 uur thuis nabellen om te vragen hoe het gaat. We hebben onszelf de vraag gesteld of dit wel zinnige zorg is. Want het kost veel tijd, die ten koste gaat van de zorg voor patiënten op onze verpleegafdeling. Zij verdienen al onze aandacht. We hebben dus kritisch naar dit proces gekeken en proberen het nu zoveel mogelijk om te draaien. We leggen de regie terug bij de patiënten. Zij krijgen goede informatie van ons voordat ze met ontslag gaan. Mochten ze later toch nog vragen hebben, kunnen ze ons zélf bellen. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Vanuit onze klinische blik, kunnen we zelf goed inschatten wanneer een patiënt wel die extra nazorg nodig heeft en dan bellen we diegene na. Met deze nieuwe aanpak komen we meer bij de kern, waar het allemaal om draait. Namelijk de zorg en aandacht voor de patiënten op onze afdeling. In ons werk als verpleegkundige, halen we daar de meeste energie uit en bepaalt dit ons werkplezier.”

Ontregel-ambitie

Binnen het Reinier de Graaf stimuleren we medewerkers om eigen ideeën in te brengen en grensverleggend te zijn in het verbeteren van de zorgverlening. Door het ontwikkelen van eigen initiatieven is de regeldruk in het ziekenhuis de afgelopen jaren aanzienlijk verminderd.  Reinier de Graaf streeft ernaar dat zorgprofessionals maximale aandacht kunnen geven aan hun patiënten. Nog steeds worden zij daar door alle administratieve handelingen te veel van afgeleid. De komende maanden gaan we daarom nieuwe Reinier-ontregelaars trainen om de zorgprocessen op de verschillende poliklinieken te onderzoeken en zo de registratielast ook daar te verminderen.

Bron: RdGg

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen