Noodoplossingen en duurzame aanpak dakloosheid in Den Haag

De impact van het coronavirus op de maatschappelijke opvang in Den Haag is ook in de tweede helft van 2020 groot en vraagt nog steeds om noodoplossingen, zo schrijft wethouder Bert van Alphen (maatschappelijke opvang) in de vierde rapportage van het stadsbestuur over de resultaten van het Tien Punten Plan.

De druk op de maatschappelijke opvang was voor de coronacrisis al groot, maar is door de komst van het virus alleen maar toegenomen. Dit vroeg vorig jaar om ongekende maatregelen. De gemeente heeft de afgelopen periode veel tijdelijke opvangplekken gecreëerd, waarbij we voor het eerst sinds jaren bijna iedereen onder een dak hebben.

Momenteel worden ongeveer 280 mensen opgevangen in verschillende tijdelijke locaties in de stad. De COVID-zorglocatie voor dak- en thuisloze patiënten aan de Henri Faasdreef (Leidschenveen) wordt nog steeds gebruikt en heeft vorig jaar 56 mensen opgevangen.Meer meldingen Daklozenloket


Afgelopen jaar hebben 4268 mensen zich gemeld bij het Daklozenloket. De verwachting is dat de uitbraak van het coronavirus een verdere groei tot gevolg heeft. Mensen verliezen hun baan en de druk op relaties en huishoudens neemt toe, waardoor de kans op dakloosheid toeneemt. Samen met Haag Wonen, Staedion en Vestia werkt de gemeente aan het voorkomen van huisuitzettingen, met resultaat: het aantal huisuitzettingen is gedaald van 88 in 2019 naar 24 in 2020.

Opvallend is de toename van het aantal gezinnen dat om hulp vraagt vanwege problemen en vaak dreigende dakloosheid: van  421 in 2020 ten opzichte van 350 in 2019. Dit jaar wordt verder samengewerkt met Villex en Stichting Noodopvang Haaglanden om meer gezinnen in woningen te kunnen opvangen. Sinds vorig jaar is er speciale huisvesting voor dak- en thuisloze zwangere vrouwen die daar in alle rust kunnen bevallen en de eerste maanden zorgeloos voor hun kindje kunnen zorgen.

Zorgmijders beter in beeld


De ‘Greencard’ opvang voor zorg mijdende buitenslapers is een zeer laagdrempelige voorziening voor daklozen die niet passen binnen de reguliere nachtopvang of die opzien tegen een opvang- en hersteltraject. Mensen komen hier tot rust en staan open voor zorg en begeleiding.

Cliënten verblijven gemiddeld ongeveer vijf maanden in de voorziening. In 2020 zijn in totaal 76 personen opgevangen op de Greencard plekken. Hiervan zijn er 51 uitgestroomd. Voor 18 van hen bleek de stap naar opvang nog te groot, zij vielen terug naar het straatleven. De overige 33 personen zijn uitgestroomd naar andere huisvesting of voorzieningen.

Kleinschalige opvang


De verhuizing van de tijdelijke opvanglocatie aan de Sportlaan naar de permanente opvang aan de Schenkweg heeft in november 2020 plaatsgevonden. Hier wordt zoveel mogelijk ingezet op zelfstandigheid en woonvaardigheden, zodat de bewoners kunnen uitstromen naar zelfstandig wonen.Jongeren Perspectief Fonds (JPF)


Mede door de coronacrisis is de doelgroep en hulpvraag van de jongeren complexer geworden, bijvoorbeeld omdat zij hun (bij)baan verloren. Ook het volgen van een studie of zoeken naar een nieuwe baan is lastiger geworden. Het aantal jongeren dat bij JPF werd aangemeld neemt vanaf september enorm toe. In 2020 zijn 126 jongeren ingestroomd, 48 zitten nog in de aanmeldingsfase van het JPF. Deze 48 jongeren stromen naar verwachting in 2021 in in het JPF.Meer woningen voor zorgdoelgroepen


In november 2020 zijn 244 woningen geleverd voor zorgdoelgroepen, waaronder mensen die gebruikmaken van maatschappelijke opvang. Met de woningcorporaties wordt gesproken om in 2021 100 extra woningen in nieuwbouw ter beschikking te stellen.


De komende periode


Er is de komende jaren nog veel te doen. Het voorkomen van dakloosheid moet nog meer de aandacht krijgen. Omdat de volledige bezetting op de reguliere opvanglocaties nog steeds niet kan worden benut, blijven extra opvanglocaties nodig. Het grote tekort aan woningen voor deze groep Hagenaars blijft topprioriteit. Uitbreiding van de sociale woningvoorraad en meer ruimte voor woonexperimenten zijn nog steeds keihard nodig om het dichtslibben van de opvang te voorkomen. Dat kan gemeente Den Haag niet alleen. Het college werkt samen met partners in de stad en blijft in gesprek met het rijk en de (regio)gemeenten om dakloosheid in Den Haag duurzaam tegen te gaan

Meer informatie
Vierde voortgangsrapportage maatschappelijke opvang (RIS308250)

Bron: Gemeente Den Haag

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen