Data science helpt zorg ernstig psychiatrische patiënten efficiënter in te richten

0
480

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals psychoses, hebben vaak een veelheid aan problemen op psychisch en maatschappelijk vlak. De complexiteit maakt de zorg voor deze patiënten moeilijk vorm te geven, zeker in combinatie met lange wachtlijsten en de tekorten aan zorgpersoneel in de GGZ. Routine Outcome Monitoring (ROM) biedt zorgverleners inzichten over de voortgang en de behoeften van psychiatrische patiënten over meerdere jaren. Hiermee kan de zorg beter en efficiënter worden ingericht. Bovendien kan in combinatie met de informatie over het werkelijke zorggebruik, op grotere schaal worden gewerkt aan een meer transparant en vraaggericht zorgsysteem.


Dit blijkt uit promotieonderzoek van Sascha Kwakernaak (Tilburg University, Tranzo) naar de inzet van Routine Outcome Monitoring (ROM). Bij ROM worden herhaaldelijk voortgangsmetingen verricht ter ondersteuning van de zorg aan (ernstig) psychiatrische patiënten. ROM wordt al jarenlang gebruikt in de GGZ. Tussen 2017 en 2019 waren alle GGZ-aanbieders zelfs verplicht om ROM-data aan te leveren aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Een – controversiële – maatregel waarmee deze stichting zorgaanbieders vergeleek, onder meer met als doel kwaliteitsbewaking van de zorg en ondersteuning van zorgverzekeraars bij zorginkoop.


Zorg op maat

Het onderzoek laat zien dat de ROM-data op individueel niveau, op het niveau van de zorginstanties en op macroniveau van het zorgsysteem aanknopingspunten om de GGZ zorg te verbeteren. De data helpen bijvoorbeeld bij het bepalen van de behandelfocus en meer op maat gesneden zorg op basis van behoeften van de individuele patiënt. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, werk, dagbesteding en sociaal contact. In combinatie met informatie over zorggebruik kan met ROM-data – dankzij de inzet van machine learning technieken – steeds beter worden voorspeld hoe de toekomstige zorgvraag zich zal ontwikkelen.


Vraaggerichte zorg door data science

Wanneer effectief gebruik wordt gemaakt van ROM-data kan zorg beter worden afgestemd op de behoefte van de patiënt en is die tevens kosten-effectiever. Het is daarbij wel essentieel dat GGZ-organisaties consistent zijn in het gebruik van ROM in de spreekkamer en een duidelijk en transparant beleid voeren ten aanzien van ROM voor interne benchmarking. Tenslotte kan de ROM een bijdrage leveren in de transitie van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte GGZ.

Sascha Kwakernaak (1987) studeerde Klinische- en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen heeft zij 9 jaar o.a. als onderzoekmedewerker en psycholoog bij een grote GGZ-instelling gewerkt. Sinds 1 november 2018 werkt ze als psycholoog bij PsyMens. Sascha Kwakernaak verdedigt haar proefschrift Routine outcome monitoring to improve mental healthcare practice for patients with severe mental illness; insights from a micro, meso and macro perspective op vrijdag 30 april 2021 om 13:30 uur in de aula van Tilburg University.

De promotie is via livestream te volgen. Promotoren: prof. dr. Richard Janssen (Tranzo) en prof. dr. Wiepke Cahn (UMC Utrecht). Meer informatie via s.kwakernaak@psymens.nl. Een digitaal exemplaar van het proefschrift is verkrijgbaar via persvoorlichters@tilburguniversity.edu

Vorig artikelAmbulant team West van SDW zaait positiviteit
Volgend artikelWildzwemmen is populairder dan ooit
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.