Dr.Vivian Reckers-Droog promoveert in gezondheidseconomie

Op vrijdag 21 mei j.l. heeft Vivian Reckers-Droog haar proefschrift succesvol verdedigd. In haar proefschrift, getiteld “Giving Weightto Equity: Improving priority setting in healthcare”, streeft zij ernaar vragen te beantwoorden rondom de lastige keuzes die beleidsmakers moeten maken door de toenemende druk op het zorgbudget. De vraag naar gezondheidszorg neemt steeds meer toe; niet alleen door de vergrijzing van de bevolking, maar bijvoorbeeld ook doordat er steeds geavanceerdere en duurdere behandelingen beschikbaar komen.

Lastige keuzes

Daarnaast zorgt een hogere levensstandaard ervoor dat de verwachtingen ten aanzien van gezondheid en de beschikbare gezondheidszorg toenemen. Een euro kan echter maar één keer uitgegeven worden. De druk op het beschikbare zorgbudget die hierdoor ontstaat stelt beleidsmakers daarom voor lastige keuzes. Welke behandelingen moeten wel en welke behandelingen moeten niet vergoed worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering? Welke rol spelen de ziektelast en leeftijd van patiënten in deze vergoedingsbesluiten? Sluit dit aan bij maatschappelijke voorkeuren?

Onder andere deze vragen stelt Dr. Vivian Reckers-Droog aan de kaak in haar onderzoek. Hiervoor heeft ze verschillende keuze-experimenten opgezet en uitgevoerd in representatieve steekproeven van de Nederlandse bevolking en het Burgerforum ‘Keuzes in de Zorg’. Uit haar onderzoek blijkt dat de Nederlandse bevolking er waarde aan hecht om in vergoedingsbesluiten rekening te houden met zowel de ziektelast als leeftijd van patiënten. Daarbij lijkt de voorkeur en betalingsbereidheid voor behandeling van jongere patiënten sterker te zijn dan die van ziekere patiënten.

Oudere patiënten krijgen voorrang

“In het huidige besluitvormingskader wordt al rekening gehouden met de ziektelast, maar zeer nadrukkelijk niet met de leeftijd van patiënten. Maar,” zegt Reckers-Droog, “de manier waarop [in vergoedingsbesluiten] de ziektelast van patiënten wordt berekend is onlosmakelijk verbonden met hun leeftijd. Op basis van die berekening krijgen oudere patiënten bijvoorbeeld impliciet voorrang op jongere patiënten in Nederland. In vergoedingsbesluiten zullen beleidsmakers dus rekening moeten [gaan] houden met de leeftijd van patiënten, ongeacht of het doel is om rekening te houden met leeftijdsgebonden voorkeuren in de samenleving of juist om leeftijdsdiscriminatie tussen patiënten te voorkomen.”

Benieuwd naar het gehele onderzoek? Lees “Giving Weight to Equity: Improving priority setting in healthcare” hier. Over Vivian Reckers-DroogNa afgestudeerd te zijn in meerdere richtingen, waaronder Pedagogiek en Autonoom Beeldende Kunst, richtte Dr. Vivian Reckers-Droog zich in 2013 op een studie Beleid & Management Gezondheidszorg aan Erasmus Universiteit Rotterdam.

Na het voltooien van een onderzoeksmaster in Health Economics aan Erasmus Universiteit Rotterdam, is ze in 2016 gestart met haar promotieonderzoek. Sinds januari 2021 is ze werkzaam als universitair docent in rechtvaardigheidsoverwegingen binnen de onderzoeksgroep Health Economics. Nu ze gepromoveerd is, zal ze zich onder meer richten op onderzoek naar maatschappelijke draagvlak voor vergoedingsbesluiten en de factoren die draagvlak creëren danwel bemoeilijken. Over ESHPMErasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is een toonaangevende faculteit voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg.

ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, een pre-masteropleiding, twee masteropleidingen en post-academisch onderwijs. Daarnaast participeert ESHPM in een research master en een internationale joint degree masteropleiding. De onderzoeksthema’s van ESHPM zijn ‘marktordening en stelselinrichting’, ‘kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ en ‘bedrijfsvoering van zorgorganisaties’.

De multidisciplinariteit van het onderzoek is kenmerkend voor ESHPM. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden (zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, organisatiewetenschappen, bestuurskunde en medische sociologie) werken nauw samen binnen het domein van de gezondheidszorg. Onze onderzoekers werken gezamenlijk aan belangrijke onderzoeksthema’s, maar zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners op. Zo wordt de relevantie en de toepasbaarheid van het onderzoek continu gewaarborgd.

Bron: ESHPM

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen