Nieuwe regeringscommissaris nodig voor kleinschaliger jeugdzorg

Nederland geeft jongeren die worden opgevangen in jeugdhulpinstellingen niet de zorg waar zij recht op hebben. Dat komt vooral doordat de transitie naar kleinschaligheid van de opvang onvoldoende op gang is gekomen. De rijksoverheid moet daarom een regeringscommissaris aanstellen voor de jeugdzorg, met als opdracht de jeugdzorg te herstructureren.

Dat schrijft de Stichting Jeugdhulp Voldoende Beschermd (JVB) na lezing van enkele onderzoeken naar geweld in de jeugdzorg. Ze doet aanbevelingen in een manifest, dat zij op 22 juni aanbiedt aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De kern daarin is dat in de jeugdhulp het Internationale Recht van elk Kind op een veilige ontwikkeling en een veilig leven voorop moet staan.

Voorzitter Daisy Petrona van JVB stelt dat er de afgelopen jaren nog steeds veel mis gaat in de opvang voor jongeren. Het geweld in de instellingen is niet gestopt, de rechten van de jongeren worden met voeten getreden en toezicht schiet ernstig tekort. Ook wijst ze op recente CBS-cijfers die laten zien dat ruim 5.000 jongeren die jeugdzorg hebben gehad daken thuisloos zijn geworden en op straat zwerven. De oplossing ligt volgens JVB onder meer in het definitief sluiten van de deuren van de grootschalige residentiële voorzieningen, in het sluiten van de grote leefgroepen.

Een rapport van de Academische Werkplaats Risicojeugd meldt maandelijks in residentiële jeugdhulpinstellingen gemiddeld 40.000 geplande gedwongen opsluitingen en 850 ongeplande gedwongen opsluitingen in o.a. isoleercellen, vaak voorafgegaan door gewelddadige fixaties. Petrona: “Dit geweld en het schenden van kinderrechten blijven maar voortduren. De uitkomsten van het rapport van de commissie-De Winter en de vele verschrikkelijke verhalen van lotgenoten zijn blijkbaar niet erg genoeg.”

Onder andere uit een aantal rapporten van de Inspectie concludeert JVB dat jongeren onvoldoende veilig zijn in jeugdzorginstellingen. Petrona: “De inspectie van de overheid heeft niet kunnen zorgen dat geweld in de jeugdhulp stopt, en dat de repressie in de residentiële instellingen stopt.”

Een onafhankelijke regeringscommissaris moet hieraan een einde maken. “Die moet worden ingezet onafhankelijk van politieke belangen, van systeembelangen van de overheid, jeugdhulpinstellingen en de gehele keten van de jeugdhulpverlening.” Een regeringscommissaris geeft doorgaans namens de rijksoverheid leiding aan een herstructurering in de sector waarin hij is benoemd. Zo was er voor de jeugdsector tussen 2003 en 2006 al eens een regeringscommissaris: oud-staatssecretaris Steven van Eijck.

De JVB wenst dat de Tweede Kamer deze functionaris benoemt, waarna deze focust op de handhaving van de Internationale Rechten van het Kind; op de versterking van de preventieve jeugdzorg waarmee uithuisplaatsingen voorkomen worden; en op de herstructurering binnen 2 jaar van de jeugdhulp, inclusief de residentiële instellingen.

Bron: JVB

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen