Burgers moeten de regie over hun leven terugkrijgen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) hebben het kabinet opgeroepen om snel te komen met een langetermijnvisie voor corona. Hierin zou de kwaliteit van het leven van burgers centraal moeten komen te staan. Bij het lezen van dit advies zakt mij de moed in de schoenen.

Vanaf het allereerste begin van de COVID-19-crisis heeft Movisie aandacht gevraagd voor de kwaliteit van leven van burgers, die al vrij snel door de medisch gedomineerde aanpak van de crisis onder druk kwam te staan. Natuurlijk hebben wij begrip gehad voor die aanpak in de eerste weken van de crisis, waarin we allemaal overrompeld werden door de gevolgen van COVID-19 in de ziekenhuizen en op de IC’s. Maar al vrij snel werd ons duidelijk dat we hier niet alleen te maken hadden met een medische crisis en een economische crisis, maar dat er een enorme sociale crisis dreigde.

Op basis van de kennis die we hierover inbrachten werden kleine stapjes gezet. Zo werd sociaal werk als cruciaal beroep toegevoegd. Dagbesteding werd weer geopend. En er werden maatregelen genomen om de signalering van huiselijk geweld te verbeteren. Maar onze signalen over de toenemende eenzaamheid onder ouderen (onder meer in verpleeghuizen) en onder jongeren, die inmiddels leidt tot zichtbaar hoge (gezondheids)schade, leidden niet tot een andere aanpak. En onze kennis over de toenemende polarisatie in de samenleving leidde niet tot een coherente, lokale aanpak.

Mijn zorg is, dat we doorgaan met praten over hoe het anders moet, maar niets doen. Een langetermijnvisie hoeft echt niet meer te worden ontwikkeld. Die is er namelijk al lang, gebaseerd op jarenlange opgebouwde kennis over wat werkt om de kwaliteit van leven van burgers centraal te zetten. Investeren in welzijn levert een enorme bijdrage aan een gezonde samenleving. Maar we durven er niet radicaal voor te kiezen. Integendeel: gemeenten worden gekort op hun budgetten voor welzijn, ook al weten we dat mensen een gebrek aan welzijn compenseren in consumptie van zorg.

Wat we nu nodig hebben zijn leiders, die het dominante zorgdenken radicaal durven te doorbreken. Wat daarin écht helpend gaat zijn, is het invoeren van vormen van bekostiging die aansluiten bij wat wérkelijk bijdraagt aan het door hen ervaren levensgeluk, zoals persoonsvolgende bekostiging of vormen van populatiebekostiging, waarbij sprake is van een taakherschikking van zorg naar welzijn. Daarmee geven we burgers zélf weer regie over hun eigen leven terug.

Janny Bakker-Klein is voorzitter Raad van Bestuur bij Movisie.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen