Zorgen om nog een ggz-instelling die sluit

MIND roept zorgverzekeraars en aanbieders op situatie te voorkomen

Op 8 maart werd de sluiting van PsyQ in Amsterdam (onderdeel van Parnassia) bekend en deze week werd ons de voorgenomen sluiting van het Centrum voor Psychotherapie van Pro Persona in Lunteren aangekondigd. MIND maakt zich grote zorgen om deze onwenselijke ontwikkeling. Cliënten en hun naasten worden de dupe van reorganisaties en bezuinigingen die worden doorgevoerd om financiële tekorten bij ggz-instellingen tegen te gaan. MIND roept daarom met klem zorgverzekeraars en zorgaanbieders op om alles op alles te zetten om sluitingen te voorkomen.

De gevolgen van sluiting van een instelling is groot. De continuïteit en kwaliteit van zorg komen in het gedrang. Cliënten worden overgeplaatst naar een andere instelling of moeten nog langer of opnieuw op een behandeling wachten. Juist voor deze groep met ernstige psychiatrische klachten en hun naasten is de impact van de sluiting groot.

Belangrijke aandachtspunten bij sluiting

Voor cliënten en naasten zijn een aantal punten essentieel als een instelling gaat sluiten. Allereerst de continuïteit van zorg; dit is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Behandeltrajecten mogen niet tussentijds worden stopgezet en de kwaliteit van de zorg voor cliënten dient gewaarborgd te blijven. Mensen op de wachtlijst van de betreffende instelling moeten duidelijk verwezen worden naar een andere instelling; ook voor hen moet een oplossing worden gevonden. De betrokkenheid van de cliëntenraad is een ‘must’ bij de sluiting. Vanaf het begin van mogelijke sluitingsplannen moeten zij tijdig en compleet worden geïnformeerd en hun adviserende taak kunnen uitvoeren. En in alle gevallen moeten de instellingen en zorgverzekeraars duidelijk communiceren naar cliënten en naasten wat er gaat gebeuren en wat voor invloed dit op hun behandeling of wachttijd heeft.

Protocol noodzakelijk

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft MIND benaderd om mee te helpen bij het opstellen van een ‘sluitingsprotocol’. Hierin komt te staan welke stappen moeten worden gezet als een instelling sluit. MIND zal ook de Kamer Cliëntenraden en de Kamer Familie- en Naastenraden hierbij nauw betrekken. Totdat dit protocol er is, houden wij nauw contact met onze achterban en zullen we monitoren wat er gebeurt om de kwaliteit en continuïteit van zorg te waarborgen. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) kan hiertoe bijvoorbeeld spelregels opstellen, en de inspectie (IGJ) moet toezicht houden op het nakomen van de zorgplicht.

Bron: MIND

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen