Internetconsultatie Participatiewet in Balans

Niet de regels, maar de mens centraal zetten. Dat is het uitgangspunt van het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Dit wetsvoorstel staat vanaf middernacht open ter internetconsultatie voor alle belangstellenden. Tot en met 28 juni kunnen zij hun input leveren voor verdere verbetering.

Vorig jaar presenteerde minister Schouten voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen zowel het beleidsplan Participatiewet in Balans [Bron: Menselijke maat voorop bij bijstandsverlening] als de verdere uitwerking van de genoemde maatregelen.

Hiermee wil het kabinet concrete stappen zetten om niet de regels, maar de mens centraal te zetten en daarmee ervaren hardheden weg te nemen. Met als doel rechtszekerheid voor bijstandsgerechtigden te vergroten én om de professional voldoende ruimte te geven hen daarbij te helpen. Hieraan is gewerkt met gemeenten, andere professionals uit het vak en vanzelfsprekend bijstandsgerechtigden zelf. Het wetsvoorstel biedt een samenhangend pakket van ruim twintig maatregelen en ligt nu breder voor ter consultatie. 

Menselijke maat, vertrouwen en eenvoud

Onder deze voorliggende maatregelen valt onder andere meer ruimte om mantelzorg te verlenen zonder gevolgen voor de uitkering. Wanneer iemand tijdelijk vanwege intensieve mantelzorg bij de verzorgingsbehoeftige inwoont, behoudt hij in die tijdelijke situatie een eigen recht op bijstand. Daarnaast mogen bijstandsgerechtigden straks tot € 1.200,- aan giften ontvangen zonder dit op te hoeven geven en mogen zij bijverdiensten tot 15% houden als opstap naar werk. 

Wie werk vindt, maar grotere schommelingen heeft in zijn inkomen, kan aanspraak maken op budget uit een nieuw te vormen bufferbudget. Grote klappen worden daarmee opgevangen voor meer zekerheid. Het wordt tevens mogelijk om op individuele basis bijstand met terugwerkende kracht te bieden en is er meer ruimte voor maatwerk waar het de vier-weken-zoektermijn betreft voor jongeren. 

Woont iemand aantoonbaar tijdelijk in bij een bijstandsgerechtigde, dan geldt de kostendelersnorm nog niet. 

Ook praktische aanpassingen zijn meegenomen. Zo wordt het mogelijk om bij bijstandsaanvraag de identiteit op basis van een rijbewijs vast te stellen in plaats van alleen met een paspoort of ID-kaart en wordt de verrekening van vakantiegeld met de bijstand vereenvoudigd. Alle voorstellen zijn gericht op menselijke maat, vertrouwen en eenvoud.

Deze, en alle andere voorstellen zijn terug te vinden in het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Deze is vanaf middernacht te consulteren tot 28 juni. Daarna wordt met de gekregen input gewerkt aan een wetsvoorstel dat per 1 januari 2025 in werking treedt.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen