Samen voor Ouderen met een Migratieachtergrond in Nederland

Nederland vergrijst, het aantal ouderen neemt toe. Zo ook het aantal ouderen met een migratie- achtergrond. Binnen deze groep is sprake van toenemende diversiteit: naar bijvoorbeeld land van herkomst, opleiding en leeftijd. De oudste migranten die vanaf de jaren 50 als volwassenen naar Nederland kwamen, hebben een relatief slechtere gezondheid, een lager inkomen en slechtere woonomstandigheden dan hun van origine Nederlandse leeftijdsgenoten. Onder andere hierdoor worden zij in ernstige mate belemmerd om mee te doen aan de samenleving en ervaren zij een lager welbevinden en meer eenzaamheid.

Zorg en welzijn met een migratieachtergrond

Hun kinderen zijn inmiddels de ouderen van nu. Een nieuwe generatie ouderen met een migratieachtergrond is (aan het) ontstaan. Hoe denkt deze generatie over ouder worden in Nederland? Vinden zij beter dan hun ouders de weg in het Nederlandse zorgstelsel? Vormen zij de schakel tussen de ouderen die minder taalvaardig zijn en de professionals in zorg en welzijn? Bij een nieuwe generatie die ouder wordt in een snel veranderende samenleving met verschillende culturen, past een andere kijk op het ouder worden.

Tijdens de conferentie Een Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis op dinsdag 13 juni in het 1931 Congrescentrum in Den Bosch, presenteren initiatiefnemers Lucía Lameiro García en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa SOMNL: Samen voor Ouderen met een Migratieachtergrond in Nederland.

Een initiatief met als doel samenwerking aan te gaan met organisaties en personen die eveneens achterstanden in gezondheid en leefomstandigheden op willen heffen. Ongeacht achtergrond, inkomen of woonplaats wil iedereen immers zo lang mogelijk in een fijne omgeving zelfstandig en met de mensen die vertrouwd voelen, de dingen blijven doen die ze waardevol vinden.

SOMNL gaat aan de slag met programma’s als Sociaal Vitaal in Kleur Plus, Samen Ouder Worden 2.0. en Cultuursensitief Zorgen. Het eerste programma richt zich op de combinatie van bewegen, versterken van sociale weerbaarheid, valpreventie en gezonde voeding. Een van de samenwerkingspartners is Stichting Galm, ontwikkelaar van Sociaal Vitaal. Sociaal Vitaal in Kleur is inmiddels een erkende interventie.

Binnen het programma Samen Ouder Worden van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) moeten verschillende initiatieven en projecten ervoor zorgen dat ouderenzorg in de toekomst beter past bij wat ouderen zelf willen. SOMNL is één van de twaalf vrijwilligers- organisaties in dit programma. Bij Cultuursensitief Zorgen is kennis van elkaars leefwereld van belang om passende zorg ook echt concreet uit te kunnen voeren. Het delen van verhalen kan hierbij helpen. Het SOMNL Leerhuis biedt scholingsmogelijkheden om kennis en ervaring met en onder elkaar te delen.

Het team van Samen voor Ouderen met een Migratieachtergrond in Nederland, SOMNL, wil met alle belanghebbenden in gesprek om samen in beweging te komen voor een samenleving waarin iedereen naar eigen wensen oud kan worden.

Bron: SOMNL

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen