Door stijgende kosten zijn de resultaten van ziekenhuizen zijn licht gedaald

De resultaten van ziekenhuizen zijn licht gedaald als gevolg van stijgende kosten. In 2022 hebben slechts drie ziekenhuizen rode cijfers geschreven, wat een verbetering is ten opzichte van voorgaande jaren. Echter, de stijgende kosten hebben wel een negatieve invloed gehad op het gezamenlijke exploitatieresultaat, dat met 3,3% is gedaald tot € 479 miljoen in vergelijking met 2021. Ondanks deze uitdagingen is de omzet van de ziekenhuizen in 2022 wel gegroeid, voornamelijk dankzij coronasteun, en bedroeg in totaal € 33,6 miljard, een stijging van 3,4%. Deze bevindingen zijn afkomstig uit een eerste analyse van de jaarverslagen van 71 Nederlandse ziekenhuizen, die samen ongeveer 94% van de totale omzet van de sector vertegenwoordigen. Het was verwacht dat de afbouw van coronasteun en de hoge inflatie een grotere impact zouden hebben op de resultaten.

In 2022 werd de Nederlandse ziekenhuizen opnieuw geconfronteerd met uitdagingen. Na twee jaar van COVID-gerelateerde problemen, waarbij steunmaatregelen nodig waren om te overleven, werden ziekenhuizen geconfronteerd met snel stijgende prijzen als gevolg van inflatie. Desondanks behaalde het merendeel van de ziekenhuizen een positief resultaat, hoewel de resultaten iets minder waren dan in 2021. De resultaatratio, het resultaat na belastingen in verhouding tot de totale opbrengsten, daalde in 2022 naar 1,4%, terwijl dit in 2021 nog 1,6% was. In 2022 rapporteerden drie ziekenhuizen verlies, in tegenstelling tot vier het jaar ervoor. Het zijn echter andere ziekenhuizen dan degene die in 2022 een negatief resultaat rapporteerden. Ziekenhuizen met een positief resultaat hebben voornamelijk gebruik gemaakt van de winst om reserves aan te vullen. De solvabiliteit, het eigen vermogen gedeeld door de totale opbrengsten, steeg in 2022 tot 28,1%, een stijging van een half procentpunt ten opzichte van 2021.

Het aantal opnames steeg weer in 2022, wat leidde tot een groei van 2,3% in de omzet van de ziekenhuizen. De kosten van ziekenhuiszorg voor de Nederlandse samenleving bedroegen € 33,6 miljard in 2022, een stijging van 3,4% ten opzichte van 2021. De hogere omzet resulteerde echter niet in hogere winsten, voornamelijk vanwege de stijgende kosten. De kosten voor personeel stegen sneller dan de omzet, waarbij bijna twee derde van de kosten voor ziekenhuizen betrekking had op personeelskosten. Ook waren ziekenhuizen meer geld kwijt aan kapitaallasten, zoals afschrijvingen, rente- en huurlasten. De afschrijvingskosten stegen met 3,9% tot € 1,8 miljard.

De kosten blijven verder stijgen. In 2022 waren de inkoopgerelateerde exploitatiekosten met 3,6% gestegen, meer dan de stijging van de omzet. De inkoopkosten bedroegen € 12,3 miljard in 2022. Ondanks de aanzienlijke prijsstijgingen waarmee de sector vooral in de tweede helft van 2022 te maken kreeg, lijkt de toename van kosten voor 2022 mee te vallen. Dit kan mogelijk te danken zijn aan eerder afgesloten inkoopcontracten. Er wordt verwacht dat 2023 een ander beeld zal laten zien, vooral gezien de aanhoudend hoge inflatie in de eerste zes maanden van dit jaar. Binnen de inkoopkosten valt vooral de stijging van energiekosten op, met een toename van 11,9%. Sommige ziekenhuizen zagen zelfs een stijging van meer dan 50% in de energiekosten. De kosten voor patiëntgebonden zorg, zoals behandelingen en medicijnen, zijn slechts met 1,6% gestegen.

Het ziekteverzuim in de ziekenhuizen heeft in 2022 opnieuw een recordhoogte bereikt, met een stijging van 7,1% ten opzichte van 6,0% in 2021. Dit is het hoogste niveau in meer dan tien jaar tijd. Tijdens de COVID-pandemie in 2020 bedroeg het verzuim nog 5,6%. Het hoge verzuim en de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt hebben ook invloed gehad op de personeelskosten. De kosten voor personeel dat niet in loondienst is, zoals zzp’ers en uitzendkrachten die worden ingehuurd om tekorten op te vangen, zijn in 2022 met 7,9% gestegen. De salariskosten zijn vorig jaar met 3,3% gestegen, vergelijkbaar met de cao-verhoging voor 2022. Begin dit jaar is een nieuwe cao overeengekomen voor de ziekenhuissector, waarin salarissen over een periode van twee jaar met 15% zullen stijgen. Het effect hiervan zal pas eind 2023 zichtbaar zijn, samen met de gestegen kosten.

Dit bericht is gebaseerd op een eerste analyse van de jaarverslagen van 71 ziekenhuizen, die nu zijn gedeponeerd. Deze ziekenhuizen omvatten 8 academische ziekenhuizen, 57 algemene ziekenhuizen en 6 categorale ziekenhuizen, en vertegenwoordigen ongeveer 94% van de totale omzet van de sector.

Bron: IntraKoop

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen