Verwijsindex Risicojongeren geen succes

Promotie Mw. Inge G.A. Lecluijze, MSc: "The wrong tool for the job; The introduction of the child Index in Dutch child welfare" Savanna, het Maasmeisje, het meisje van Nulde: mede door de media-aandacht rond de dramatische dood van deze kinderen heeft de regering in 2010...

Hoge kwaliteit gastouderopvang is beter voor jonge kinderen

De kwaliteit van kinderopvang speelt een belangrijke rol in het bevorderen van het welbevinden van jonge kinderen. Vooral het reduceren van stress is hierbij van belang. Uit verschillende studies (1) is gebleken dat kinderen zich beter ontwikkelen in kinderopvang...

De kwaliteit van Veilig Thuis door de Inspecties onderzocht

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 organisaties van Veilig Thuis. De inspecties voeren in 2015 en 2016...

Hulp aan het kind voorop in de Week tegen Kindermishandeling

De Week tegen Kindermishandeling (16 t/m 21 november) vraagt aandacht voor slachtoffers van kindermishandeling. Iedereen, van buurvrouw tot onderwijzer, wordt gevraagd in actie te komen tegen kindermishandeling. De KNMG steunt dit initiatief. Directe hulp voor het kind heeft de eerste prioriteit. De Week tegen Kindermishandeling,...

Artsen in gesprek met Tweede Kamer over aanpak kindermishandeling

De aanpak van kindermishandeling staat hoog op de politieke agenda. Het zorgveld vindt de aandacht voor deze complexe problematiek belangrijk en wil de aanpak samen met de politiek verder verbeteren. Een brede delegatie van artsen, die in hun dagelijkse praktijk met kindermishandeling worden geconfronteerd,...

De Raad voor de Kinderbescherming aansprakelijk gesteld

De Raad voor de Kinderbescherming is vorige maand door ouders aansprakelijk gesteld voor maar liefst 7 miljoen euro. De reden van deze juridische actie is de onterechte bemoeienis van de Raad met het gezin. Van het relaas van de ouders is een boek verschenen...