Philadelphia Zorg neemt Kinderbegeleidingscentrum De Ster over

Vanaf 27 januari 2020 neemt Philadelphia Zorg de zorg, behandeling en begeleiding van Kinderbegeleidingscentrum De Ster over. Philadelphia is blij dat ze de ondersteuning aan de kinderen en ouders voort kan zetten. Op 18 december 2019 is het kinderbegeleidingscentrum...

Kinderafdeling St. Anna Ziekenhuis neemt PoppenVilla by Liliane® in ontvangst

In aanwezigheid van Marieke Pestman, kinderarts, mocht de kinderafdeling van het St. Anna Ziekenhuis een PoppenVilla by Liliane® in ontvangst nemen. Simon Bambach, lid raad van toezicht van de St. Anna Zorggroep en ontwerper Liliane Limpens realiseerden de donatie van de PoppenVilla by Liliane®. Een...

OogCheckWeken van start: aandacht voor het groeiende bijziendheidsprobleem onder kinderen

Juist in deze afgelopen periode met de uitbraak van COVID-19 is het schermgebruik bij (jonge) kinderen explosief gestegen met ruim een uur extra per dag! Veel dichtbij kijken en weinig buitenspelen zijn factoren waardoor steeds meer kinderen bijziend zijn. Vaak valt bijziendheid...

Topklinische erkenning voor Polikliniek Jeugd en Alcohol in Delft

Reinier de Graaf is een topklinisch ziekenhuis en dat betekent dat het ziekenhuis, naast het bieden van basiszorg, extra aandacht heeft voor hooggespecialiseerde en complexe zorg, wetenschap en opleiding. Deze week ontving het ziekenhuis de topklinische erkenning van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen...

CJG is de pedagogische Eerstelijn

Een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt hulp bij opgroeiproblemen en opvoedproblemen van kinderen en ouders. Zij is ook gericht op het voorkómen van problemen.  Zo’n centrum doet zo veel mogelijk zelf en zo vroeg mogelijk. Indien een CJG er niet uitkomt, verwijst...

Jeugdzorgplus maakt werk van terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed onderzoek naar het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen in de Jeugdzorgplus. De inspectie constateert dat het proces van terugdringen volop in ontwikkeling is, maar dat er ook factoren zijn die dit proces belemmeren.