REVLIMID

REVLIMID geëvalueerd in combinatie met rituximab als mogelijke behan..

Celgene International Sàrl, een dochteronderneming van Celgene Corporation (NASDAQ: CELG), maakt de resultaten bekend van een verkennend onderzoek ter evaluatie van REVLIMID (lenalidomide) in combinatie met rituximab bij patienten met onbehandelde chronische lymfocytaire leukemie (CLL). De gegevens werden gepresenteerd op de 53e jaarlijkse vergadering van de American Society of Hematology. Er namen 69 patienten deel […]

Lees Meer

Analyse toont reductie overlijdensrisico AML bij gebruik REVLIMID

Celgene International Sàrl, een dochteronderneming van Celgene Corporation (NASDAQ: CELG) meldt de resultaten van een retrospectieve analyse ter beoordeling van het risico van acute myeloide leukemie (AML)-progressie en overlijden bij patienten die behandeld werden met REVLIMID (lenalidomide) versus onbehandelde patienten. De met lenalidomide behandelde patienten hadden een lager risico op overlijden, terwijl geen risico van […]

Lees Meer