web analytics

MedicalFacts

MedicalFacts wordt mede mogelijk gemaakt met steun van:
astrazeneca 728 x 90 longpas
0

Fusies belemmerden inhoudelijke zorgvernieuwing in Canada

Guus Schrijvers, Oud-Hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom 8 April, 2012
In 2000 begon de Canadese hoogleraar Réjean Hébert  een projecten, dat wereldwijd aandacht trok van zorgonderzoekers en beleidsmakers. Hij  startte in drie gemeenten van de provincie Quebec een gecontroleerd experiment met geïntegreerde zorg voor ouderen, dat bestond uit zes componenten. Het draagt de naam Prisma. 

Ik noem de zes componenten hier in sneltreinvaart: 1. de aanwezigheid van een stuurgroep van bestuurders van zorgaanbieders die het zorgaanbod coördineert 2.  de aanwezigheid van één toegang tot de ouderenzorg 3. de aanwezigheid van case managers die voor circa veertig ouderen thuis of in een instelling werken 4. het werken met individuele zorgplannen vastgesteld door de genoemde case managers 5. het werken met gestandaardiseerde vragenlijsten en methoden om de zorgbehoeften te meten  6. het werken met één elektronisch zorgdossier. De wetenschappelijke artikelen en boeken van Hébert overtuigden beleidsmakers in de provincie Quebec en elders. Want de kosten daalden, heropnames kwamen minder vaak voor en patienten bleven langer thuis. Bovendien hadden patienten in de drie experimentele settingen een betere kwaliteit van leven dan die in vergelijkbare controlegroepen. De regering van Quebec was in 2006 (toen de resultaten beschikbaar kwamen) niet tevreden over de eerste component, de stuurgroepen. Zij dwong een fusie af van ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen om sneller de resultaten van Hébert te implementeren. Dat is mislukt. In 2011 bleken de afgedwongen fusies veel bestuurlijke energie te hebben gevraagd. Daardoor verwaarloosden de bestuurders de vijf andere componenten van de Prisma. DE implementatie is in 2011 nog steeds halverwege. Deze gehele geschiedenis vertelde Réjean Hébert in een plenair college waarmee hij het congres over de toekomst van de AWBZ, de Wmo en de indicatiestelling afsloot.  Daaraan namen bijna 300 professionals uit het hele land deel. Het vond plaats op de Universiteit Utrecht, en wel op donderdag 5 april. De zaal luisterde ademloos naar het spannende Canadese avontuur.  De Power Point Presentatie van Hébert en andere sprekers tref je over een week aan op de website www.juliusacademy.nl/events.


Tagged with: , , , ,

Comments are closed.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

captcha image

Protected by Sabre. 6787 aliens stopped.