Verwachtte toename huisartsen, verrast Nivel

0
165

Huisartsen declareren sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel meer. Dit komt doordat huisartsen in het oude systeem regel,atig sommige consulten vergaten te declareren en ziekenfonds patiënten maakten gemiddeld meer gebruik van de huisarts dan de particuliere patienten. Nivel had dit echter niet verwacht. Het nieuwe zorgstelsel maakt aretsen bewuster van de te declaleren handelingen en hierdoor wordt er dus meer gedeclareert waar vroeger nog wel eens iets werd vergeten. Het is volgens onze redactie dus niet zo dat er ook vaker een beroep op de huisarts wordt gedaan. Sinds de introductie van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006, hebben huisartsen ruim 17% meer reguliere verrichtingen (consulten, visites, telefonische contacten) gedeclareerd dan van tevoren werd verwacht. Met de nieuwe wet is onder meer het verschil tussen particulier en ziekenfondsverzekerden weggevallen, waardoor het nodig was een nieuwe vergoedingssystematiek voor de huisarts te introduceren. De uitkomsten van de in het zogenoemde Vogelaarakkoord vastgelegde nieuwe systematiek pakken iets hoger uit dan geraamd, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) van het NIVEL. Deze uitkomsten worden bevestigd door de gegevens van het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis.Ondanks het toegenomen aantal verrichtingen is sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet het aantal contacten per patiënt slechts 1 tot 2% toegenomen. Het hogere aantal verrichtingen komt tot uitdrukking in een hoger aantal gedeclareerde lange consulten, lange visites en herhaalrecepten. In de nieuwe systematiek tellen lange consulten en visites dubbel, en voor een herhaalrecept mag de huisarts een half consult declareren. Hierdoor is het hogere aantal verrichtingen niet terug te vinden in een hoger aantal contacten per patiënt.

Het tarief voor een consult is nog niet de helft van het vroegere particuliere tarief. Dit verlaagt waarschijnlijk de drempel om dubbele consulten ook daadwerkelijk voor het dubbele tarief in rekening te brengen. NIVEL-onderzoeker Robert Verheij: “Huisartsen zijn zich waarschijnlijk bewuster geworden van wat ze kunnen en moeten declareren. Vroeger waren de ziekenfondsverzekerden goed voor 70% van de ‘contacten’ en deze contacten hoefden huisartsen niet te declareren en dat konden ze ook niet. Mogelijk zijn veel huisartsen door de introductie van het nieuwe systeem ook onzeker geweest over hun inkomsten en zijn ze voor de zekerheid alles gaan declareren.”

Naast de gegevens van LINH worden ook de gegevens van Vektis gebruikt voor de evaluatie van de stelselwijziging. Omdat LINH en Vektis gebruikmaken van verschillende gegevensbronnen, kunnen de uitkomsten iets afwijken. LINH gebruikt declaraties van huisartsen die te herleiden zijn tot patiënten, aandoeningen, verwijzingen, enzovoort. Vektis verzamelt bij de zorgverzekeraars gehonoreerde declaraties.

Vorig artikelWelles Nietes spelletje tussen AZM en Dräger, Inspectie onderzoekt kijkoperatiebrand
Volgend artikelMinder grootverkopers in de farmacie
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.