25% verpleegkundigen kan niet instaan voor veiligheid patiënten

25% van de verpleegkundigen in Nederland kan niet instaan voor de veiligheid van patiënten. Dat blijkt uit een onderzoek van instituut NIVEL onder 700 verpleegkundigen en verzorgenden. Van de ondervraagden vindt 29 procent dat er in de zorg te weinig personeel is, 23 procent klaagt over onvoldoende gekwalificeerd personeel. Daardoor worden fouten gemaakt met medicijnen, diëten en voorschriften van artsen. In de verpleeghuizen vindt 51 procent dat de veiligheid van patiënten niet is gewaarborgd. In vergelijking met vorige onderzoeken hebben verpleegkundigen het nu drukker en slaan ze pauzes over. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn in 2007 negatiever over het cliëntveiligheidsbeleid dan in 2004. Verder vinden zij het in 2007 vaker te druk, slaan ze vaker pauzes over en zijn ze minder tevreden over de werkdruk. Dit blijkt uit de monitorpeiling van het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, uitgevoerd door NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), LEVV (Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging) en V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn verder relatief tevreden over hun werk en betrokken bij de organisatie waar zij werken, zo blijkt uit de monitorpeiling. Zij noemen drie factoren die het beroep aantrekkelijker kunnen maken:

* meer waardering vanuit de organisatie (directie) (69 procent)
* verlaging van de werkdruk (59 procent)
* meer bij- en nascholingsmogelijkheden (57 procent)Onderzoekinstituut NIVEL vraagt, in samenwerking met het LEVV en V&VN, minimaal twee keer per jaar het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden hoe zij hun werk ervaren. Eenmaal per twee jaar gaat het over de aantrekkelijkheid van het beroep.

Het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden bestaat uit 875 leden:

* 125 verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen
* 125 verpleegkundigen in de psychiatrie
* 125 verpleegkundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
* 125 verpleegkundigen werkzaam bij thuiszorginstellingen
* 125 verzorgenden werkzaam in verzorgingshuizen
* 125 verzorgenden werkzaam bij thuiszorginstellingen
* 125 verzorgenden in verpleeghuizen.

In 2006 werkten er naar schatting ruim 410.000 mensen in een verpleegkundige of verzorgende functie, inclusief helpenden en zorghulpen. Het rapport beschrijft een onderzoek dat in 2007 is gedaan onder verpleegkundigen en verzorgenden naar de aantrekkelijkheid van de beroepsuitoefening. Eerdere onderzoeken naar de ervaren aantrekkelijkheid van het beroep werden gedaan in 2001, 2003 en 2005. In dit rapport kan daarom ook ingegaan worden op de ontwikkelingen sinds 2001. Voor deze vierde monitorpeiling zijn van de 875 vragenlijsten 650 vragenlijsten ingevuld geretourneerd, een respons van 74 procent.

V&VN gebruikt de uitkomsten van monitorpeiling onder meer om naar de politiek en de landelijke brancheorganisaties aan te geven hoe het werk van verpleegkundigen en verzorgenden aantrekkelijker kan worden gemaakt. LEVV en V&VN werken samen met de Orde van Medisch Specialisten, NVZ en NFU aan het plan van aanpak voor patiëntveiligheid ‘Voorkom schade, werk veilig’.

Rob

Recente artikelen