Kinderopvang breekt door: ruim 500.000 kinderen naar kinderopvang

Meer dan een half miljoen kinderen tussen van 0 tot en met 11 jaar maken eind 2007 gebruik van professionele kinderopvang. Dat blijkt uit een analyse van de branchecijfers door het bureau Buitenhek Management & Consult in Utrecht. De groei is niet alleen toe te schrijven aan de recente groei van de naschoolse opvang. Ook het gebruik van dagopvang (voor 0-4 jarigen) en gastouderopvang is in 2006 en 2007 sterk toegenomen. Van de werkende ouders kiest inmiddels meer dan de helft voor de professionele opvang. Enkele jaren geleden had het merendeel van de werkende ouders nog voorkeur voor informele opvang in familie- en kennissenkring. De doorbraak van kinderopvang in Nederland veroorzaakt omvangrijke begrotingstekorten bij het huidige Kabinet. Bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag zijn echter risicovol voor de economische groei, aldus het bureau.

Maakten eind 2004 nog slechts 340.000 kinderen gebruik van formele kinderopvang in Nederland, eind 2006 is dat aantal gegroeid tot meer dan 460.000 kinderen. Op basis van de huidige groeicijfers wordt het aantal kinderen dat eind 2007 gebruik maakt van formele kinderopvang door Buitenhek Management & Consult geschat op iets minder dan 550.000.
Eind 2007 maakt bijna 40% van de 0 tot en met 3 jarigen in Nederland gebruik van opvang in kinderdagverblijven en bij gastouders. Dat betekent dat bijna tweederde van de huishoudens waar de ouders werken inmiddels kiest voor professionele kinderdagverblijven. Eind 2007 maakt bijna 30% van de 4- en 5 jarigen gebruik van buitenschoolse opvang en gastouderopvang of staat op de wachtlijst. Dat betekent dat nu al meer dan de helft van de huishoudens waar de ouders werken kiest voor professionele opvang voor jonge schoolgaande kinderen.De arbeidsparticipatie van vrouwen is in 2006 sterker toegenomen dan ooit in deze eeuw. Dat is van economisch belang omdat de arbeidsparticipatie van mannen sinds 2000 onveranderd is gebleven. De stijgende arbeidsdeelname door vrouwen levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de economische groei in Nederland in de komende jaren.

“De beelden in recente onderzoeken dat het toegankelijker maken van kinderopvang met een hogere kinderopvangtoeslag geen effect heeft op het gebruik ervan en ook geen effect heeft op de arbeidsparticipatie van vrouwen, is naar onze mening achterhaald. Dat geldt ook voor het beeld dat het merendeel van de ouders in Nederland nog steeds kiest voor opvang in de kennissen- en familiekring. De actuele cijfers bevestigen de definitieve doorbraak van professionele kinderopvang in Nederland. De voorgenomen bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag met ingang van 2009 zijn daarmee risicovol voor de economische ontwikkeling”, aldus Ed Buitenhek van Buitenhek Management & Consult.
Links:http://www.buitenhek.nl

Rob

Recente artikelen