Menzis en provincie geven ambulancedienst Gelderland-Midden extra geld

0
218

In Gelderland-Midden is de ambulance in de toekomst sneller ter plekke. Menzis en de provincie Gelderland gaan de ambulancedienst namelijk in 2008 extra geld geven om de spoedeisende hulp te verbeteren.

Vooral aan de randen van het werkgebied van de regio Gelderland Midden wordt de norm van vijftien minuten aanrijtijd te weinig gehaald. ‘Menzis, de provincie Gelderland en de ambulancedienst nemen nu hun verantwoordelijkheid en investeren in de hulpverlening om meer ambulances op tijd op de plek van een ongeluk te krijgen’, aldus directeur Zorg Bas Leerink van Menzis. Directeur Ype Schat van de regionale ambulancevoorziening Gelderland-Midden (RAV) wil dat ‘de knelgebieden niet langer uit de pas lopen met andere regio’s’.
De provincie Gelderland nam in 2007 het initiatief om de prestaties van ambulancezorg in Gelderland te verbeteren. ‘Ik ben erg blij dat wij samen met Menzis en RAV Gelderland-Midden dit verbeterplan in 2008 starten’, aldus Hans Esmeijer, gedeputeerde Zorg van de provincie Gelderland.Dit jaar krijgt de ambulancedienst 220.000 euro van de provincie, Menzis legt 130.000 euro bij. Hierdoor kan dit jaar iedere dag een tweede motorambulance worden ingezet voor zestien uur per dag. Bovendien wordt de paraatheid van de bestaande motorambulancedienst in de weekends met acht uur uitgebreid tot zestien uur per dag.
Jaarlijks wordt bekeken of het project voldoende vruchten afwerpt. Menzis is bij gebleken succes bereid ook in 2009 en 2010 de investering door te zetten. De provincie Gelderland moet nog besluiten over continuering van de inzet na 2008.

Kortere aanrijtijdennorm
De drie partijen maken zich sterk voor goede ambulancezorg, maar vinden dat voor de nabije toekomst er vooral vanuit de rijksoverheid meer ruimte gecreeerd moet worden om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen. De ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken (in het kader van geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) zijn hiervoor primair verantwoordelijk. De partijen spreken bij de start van het nieuwe jaar gezamenlijk de wens uit dat uiterlijk met ingang van 2009 deze aanvullende middelen door het Rijk beschikbaar worden gesteld.