Independer heeft een nieuwe service

Independer, een onafhankelijke kennisbank op Internet, heeft een nieuwe service: via deze vergelijkingssite kunnen clienten Independer vragen om contact op te nemen met de instelling die zij gekozen hebben voor hun aandoening. Independer neemt vervolgens contact op met deze instelling om de desbetreffende vraag neer te leggen, waarbij Independer wederom geïnformeerd wordt omtrent deze afhandeling.

Dit is de nieuwe trend aan het worden: vergelijkingssites die gaan bemiddelen om de vraaggestuurde zorg te bevorderen. Een ziekenhuis moet deze varieteit aan vragen gaan stroomlijnen binnen de organisatie, zodat de vraag bij de juiste persoon binnen een bepaalde tijd terecht komt en juist afgehandeld wordt. Dit wordt een nieuwe trend op het gebied van zorgbemiddeling. Wellicht geeft dit ook aan dat de traditionele rol van de eerste lijn en of de intercollegiale verwijzingen gaan veranderen onder invloed van nieuwe media. Een nieuw op te richten loket lijkt de oplossing om te zorgen dat aan de kwaliteit van zo’n verwijzing wordt voldaan.

Als deze vraag naar informatie niet wordt gestroomlijnd en deze service niet goed wordt opgepakt en de afhandeling laat afhangen van artsen of zorgmanagers, die door wachtlijsten soms ‘niet zitten te wachten op patienten van buiten de regio’, kan dit negatieve publiciteit tot gevolg hebben. Zeker als dit een aanzet is tot een trend en andere bemiddelaars volgen met eenzelfde service en eventuele uitbreiding daarvan.


medi-tas

Ik ben Natasja Reebergen en ben marketeer in het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid. Daarnaast heb ik sinds november 2007 een eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in management, consultancy en marketing van Zorg: Medi-tas. Ik ben jaren terug begonnen als zorgverlener. Eerst in de apotheek welke gevolgd werd door de operatiekamer als anesthesiemedewerker. Tijdens mijn werk op de OK ben ik de opleiding Beleid, Management Gezondheidszorg (BMG) gaan doen aan de Erasmus universiteit te Rotterdam, alwaar ik in juni 2007 ben afgestudeerd. Mijn afstudeerthema behelsde strategische zorgmarketing. Dit is een van de nieuwe disciplines in de zorgverlenermarkt geworden door de marktwerking. Marketing van zorg is een aparte en nieuwe discipline. Zowel binnen de gezondheidszorg àls binnen de marketing- en reclamewereld. Door deze twee facetten te combineren, waarbij bedrijfskundige marketingprincipes worden aangepast aan de context van de gezondheidszorg én binnen de kaders die de overheid opstelt, krijgt marketing van zorg gestalte en zodoende is dit mijn specialisatie geworden.

Recente artikelen