CAO UMC 2008-2011: Maximaal haalbaar resultaat geboekt

Donderdagavond 13 maart 2008 is een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen de centrales en de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) over de nieuwe CAO UMC 2008-2011. Eerder hadden de leden van alle centrales vrij massaal het eindbod van de NFU als onvoldoende van de hand gewezen. Op een drietal belangrijke punten moest dit eindbod worden aangescherpt:

* de ingangsdata voor de loonsverbeteringen in 2009 en 2010 dienden te worden vervroegd;

* de regels rondom het nieuwe levensfasebewust personeelsbeleid moesten verder
worden aangescherpt teneinde de positie van individuele werknemers te verbeteren;

* er moesten afspraken worden gemaakt over de opbouw van de eindejaarsuitkering
(in het eerdere eindbod van de NFU had men geen recht op een eindejaarsuitkering
als men voor 1 december uit een UMC vertrok).

 

Druk uitoefenen

Om druk op de NFU uit te oefenen zijn de centrales een handtekeningenactie gestart, waarvoor, ondanks de voorjaarsvakantie, toch ruim 9.000 medewerkers hun handtekening hebben gezet. Een door de NFU niet te negeren signaal! Daarvoor al in oktober en januari werd massaal gereageerd op 2 polls van de Orde over de CAO UMC en maakten duizenden posters in de UMC’s ‘Minstens 3%’ onze inzet duidelijk. Begin december hadden de aios ook al aan de NFU laten weten bijzonder veel belang te hechten aan de onregelmatigheidstoeslag (ORT), door middel van een schoenzetactie op de etages van de raden van bestuur van de 8 UMC’s.


 

Resultaat voor de medisch specialisten

Een aantal belangrijke punten van de inzet van de Orde voor deze CAO zijn gerealiseerd of bijna gerealiseerd:1. Het huidige budget functiegebonden kosten wordt in 2008, 2009 en 2010 jaarlijks met respectievelijk € 150,-, € 300,- en € 450,- ten opzichte van 2007 verhoogd. Daarboven komt er een persoonlijk ‘ontwikkelbudget’ voor alle UMC medewerkers, dus ook voor de medisch specialisten. Dit persoonlijk budget zal in 2008 0,25% van het jaarsalaris bedragen, in 2009 0,5% en in 2010 1%. De bedoeling van CAO-partijen is om dit budget uiteindelijk op het niveau te brengen van 3% van het jaarsalaris. Een aantal kosten die UMS nu vanuit hun budget functiegebonden kosten betalen, kunnen straks ook vanuit het persoonlijk ontwikkelbudget worden gefinancierd. Aangezien dit persoonlijke ontwikkelbudget is gekoppeld aan het loon, volgt het de loonontwikkelingen.

 

2. Voor oudere medisch specialisten komt er een extra persoonlijk budget, waarmee het mogelijk is bestaande ouderenregelingen die met de invoering van deze CAO komen te vervallen, alsnog te handhaven, c.q. te financieren.

 

3. De eerder voorgestelde verhoging van de eindejaarsuitkering is ongewijzigd overeind gebleven. Dat betekent dat de eindejaarsuitkeringen verhoogd worden met 1,0% in december 2008, 1,5% in december 2009 en 1,55% in december 2010. Bij tussentijds vertrek, door pensionering of wijziging van werkgever zal over de maanden dat men werkzaam is geweest vanaf 1 januari 2010 een eindejaarsuitkering worden betaald.

 

4. De lonen worden verhoogd met: 2,1% per 1 maart 2008, 1,95% per 1 maart 2009 en met 1,95% per 1 maart 2010. Dit is een significante verbetering t.o.v. het NFU eindbod waar de ingangsdata van de salarisverhogingen voor de jaren 2009 en 2010 4 maanden later lagen dan nu het geval is.

 

Verbetering ten opzichte van eindbod

Al met al hebben wij met deze nieuwe afspraken een betere invulling bewerkstelligd dan de eerder door de NFU in haar eindbod genoemde 10,05% inkomensverbetering voor een driejarig contract. Tezamen met de bovengenoemde toekenning van een persoonlijk ontwikkelbudget hebben we het doel ‘minstens 3%’ ruim gehaald. Door straks te kunnen beschikken over zowel het verhoogde budget functiegebonden kosten als het nieuwe persoonlijk budget zal voor vele medisch specialisten een reeel budget aanwezig zijn om noodzakelijke beroepskosten te dekken. Niet alles is gehaald. Met name is het ons niet gelukt het jaarlijkse budget voor de functiegeboden kosten geïndexeerd te krijgen en wilden de werkgevers de huidige excellentieregeling niet beter toegankelijk maken. Zaken die we in de volgende ronde weer naar de onderhandelingstafel zullen moeten brengen. Dat is onderhandelen.


 

Positief advies

Alles beziend hebben de onderhandelaars richting de NFU aangegeven dit onderhandelaarsakkoord met een positief advies aan hun achterban te zullen voorleggen. Niet omdat de onderhandelaars volstrekt tevreden te zijn, maar wel omdat zij inschatten dat het maximale resultaat is gehaald.

Informatiebijeenkomsten ONDERHANDELAARSAKKOORD UMC’s

Download het onderhandelaarsakkoord
Download bijlage 1 bij het onderhandelaarsakkoord
Download bijlage 2 bij het onderhandelaarsakkoord
Download het persbericht

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen