CAO Ziekenhuizen binnen bereik

Op donderdag 24 april j.l. heeft wederom overleg plaatsgevonden tussen de vakbonden en  de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ). Tot 24 april was er in de vorige onderhandelingsronden weinig bereikt. Struikelblok was de discussie rondom de ouderenregelingen. In eerste aanleg kondigde de NVZ aan dat deze regelingen dienden te verdwijnen. Vakbonden wensten van deze regelingen geen afscheid te nemen en daardoor dreigde een patstelling. Deze patstelling is doorbroken omdat na overleg met het PGGM bleek, dat er wellicht alternatieven te ontwikkelen zijn voor de bestaande ouderenregelingen en deze ook in de toekomst beschikbaar te houden voor alle werknemers.

Op 15 mei aanstaande zal, zoals het er nu uitziet, het laatste overleg met de NVZ plaatsvinden. In grote contouren zal het dan te bereiken CAO akkoord bestaan uit:
– loonontwikkeling met in ieder geval een 3 voor de komma;
– zeer beperkte wijziging van de bestaande CAO Ziekenhuizen;
– afspraken over het verder invullen van het ouderenbeleid/levensfasebewust; personeelsbeleid gedurende de CAO periode.

De discussie de 15e mei zal dus in belangrijke mate gaan om de vraag wat wordt ingevuld als loonontwikkeling na de 3 voor de komma én welke zaken in ieder geval geregeld dienen te worden in de nieuwe CAO Ziekenhuizen.

Recente artikelen