Kwaliteitsverbetering patiëntenzorg stokt door onvoldoende personeel en communicatie

0
222

Verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen zitten in een onmogelijke positie. Zij worden dagelijks gemangeld tussen een steeds hogere werkdruk en tekorten aan collega’s en een vergrijzende bevolking die langer leeft en steeds complexere zorg vraagt. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) signaleert dat verbeteringen in de kwaliteit van patiëntenzorg in deze sector stagneren door gebrek aan medewerkers en aan communicatie tussen management en medewerkers.

Het beeld dat naar voren komt uit het recente rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over verpleeghuiszorg laat verbeteringen zien, maar toont tegelijk aan dat verbeteringen in de kwaliteit van de patiëntenzorg in veel instellingen stagneren bij de uitvoering. Juist in de dagelijkse zorg aan bewoners zijn verbeteringen nog maar mondjesmaat zichtbaar. V&VN vindt dit zorgelijk.
In de dagelijkse praktijk in de sector ontberen verzorgenden en verpleegkundigen vaak de faciliteiten, de communicatie en de scholing om nieuwe werkwijzen en verbeteracties ten uitvoer te brengen. V&VN pleit voor tijd en ruimte voor opleidingen, investeringen in die opleidingen en in de werkomstandigheden van de medewerkers. Ook het management speelt volgens de beroepsvereniging een cruciale rol bij het faciliteren en stimuleren van medewerkers om kwaliteitsverbeteringen in de verpleeg- en verzorgingshuizen uit te kunnen voeren.