Kabinet komt met Wet voor patiëntenrechten

0
161

Het kabinet komt met een wet waarin de rechten van patiënten in de zorg worden vastgelegd. Het is voor het eerst dat de patiëntenrechten in een aparte wet specifiek worden geregeld. Het zijn zeven rechten, zoals het recht op informatie over medische fouten, het recht op kwaliteit en veiligheid, en het recht op medezeggenschap en ook goed bestuur.

et kabinet wil met de wet bereiken dat zorgaanbieders de klant betrouwbare en begrijpelijke informatie geven, zodat die makkelijker een keuze kan maken. De Patiëntenrechtenwet gaat gelden voor zorg, verpleging en begeleiding.

De nieuw te realiseren zorgconsumentenwet waarin tien verschillende patiëntenrechten en wetten worden gecombineerd tot één wet. Dat zijn onder meer de WKCZ, WMCZ, Kwaliteitswet, WTZi en WGBO.

Het plan is om deze wet in januari 2010 in te laten gaan.