Jeugd en Gezin opent meldpunt regeldruk voor professionals

0
205

Minister Rouvoet wil de onnodige bureaucratie in de jeugdketen verminderen. Vanaf vandaag kunnen professionals in de jeugdketen hun ervaringen met regeldruk doorgeven bij een digitaal meldpunt. 

Een teveel aan wetten en regels leidt tot ergernis en kost geld. De tijd die wordt besteed aan overtollig papierwerk kan beter worden benut aan het verlenen van zorg. Om zicht te krijgen op hoe de professionals in de jeugdketen de regeldruk als gevolg van de wet- en regelgeving ervaren, heeft Jeugd en Gezin het meldpunt regeldruk geopend. Iedereen die werkzaam is binnen de jeugdketen kan hier zijn ervaringen melden en suggesties geven voor verbeteringen.

Het meldpunt regeldruk is één van de activiteiten van het project vermindering ervaren regeldruk. Tot juni 2008 vindt een nulmeting plaats naar de ervaren regeldruk onder zowel professionals als ouders en kinderen. Ook worden er samenwerkingsafspraken gemaakt met alle provincies en grootstedelijke regio’s over de vermindering van de ervaren regeldruk. Doel van het project is er voor te zorgen dat in 2011 de ervaren regeldruk met 25% is teruggebracht.

Bron: Jeugd en Gezin