De Vries (CDA): Cliëntenoordeel van groot belang in zorg

Array

Afgelopen week sprak de kamer met staatssecretaris Bussemaker van VWS over de verpleeghuiszorg, mede naar aanleiding van het onlangs verschenen inspectierapport.

CDA Kamerlid Jan de Vries benadrukte in dit overleg het belang van cliëntenoordeel, cliënteninvloed en maatwerk in de zorg. ‘De kwaliteit van leven vraagt tijd voor relaties en aandacht. Dat maakt het leven voor de cliënt aangenamer en voor de zorgverleners levert het voldoening in hun werk op. Kwaliteitszorgsystemen, protocollen en richtlijnen zijn wel belangrijk zijn voor het borgen van de kwaliteit maar zeggen nog niets zeggen over de door de cliënten beleefde kwaliteit’, aldus De Vries. Helaas waren in het rapport nog niet de cliëntervaringen meegenomen en dus stelt De Vries dat dit debat eigenlijk te vroeg plaatsvindt.

De Vries vroeg de staatssecretaris om te waken voor een kwaliteits- en verantwoordingsbureaucratie door alle bestaande protocollen en toetsingskaders die in het leven zijn geroepen. Hij vond bovendien dat de Inspectie niet nog meer toetsingscriteria moet toevoegen aan de door de sector zelf ontwikkelde normen voor verantwoorde zorg. ‘Zorginstellingen mogen niet behangen zijn met keurmerken, wij pleiten voor één kwaliteitskader’, zo sprak de CDA’er. Hij wilde graag weten waarom enkel de 149 risicovolle instellingen in het onderzoek zijn betrokken en niet de 500 andere zorginstellingen. ‘De kwaliteit kan fluctueren en snel door allerlei factoren afnemen’, zo gaf hij aan. Tot slot pleitte hij voor meer onaangekondigde inspectiebezoeken aan zorginstellingen.

Recente artikelen