Klink neemt Pakketadvies van CVZ grotendeels over

 

Op enkele uitzonderingen na neemt minister Klink van VWS het Pakketadvies over, dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) hem op 14 april zond. Hij handhaaft onder meer het schrappen van de sta-opstoel en de waskostenvergoeding uit de AWBZ voor bewoners van verzorgingstehuizen.

Vanuit zowel de cliëntenorganisaties als de zorgverleners, met name ergotherapeuten en fysiotherapeuten, kwam eerder veel kritiek op het voorstel sta-op stoelen niet langer te vergoeden. Het CVZ redeneerde dat dergelijke stoelen tegenwoordig niet zoveel meer kosten als andere ergonomisch verantwoorde stoelen dat schrappen tot ontoegankelijkheid zou leiden. Klink neemt dit advies over, zodat vergoeding van deze stoelen vanaf 1 januari 2009 stopt, evenals bijvoorbeeld de vergoeding voor stofdichte hoezen en faxapparatuur voor auditief gehandicapten.

Ook op een ander heikel punt neemt Klink onverkort het CVZ-advies over. Staatssecretaris Bussemaker had aan LOC-LPR, een belangenorganisatie van onder meer cliënten van zorg- en verpleegtehuizen, eind 2007 aangegeven de waskosten nog wel te willen vergoeden. Klink schrijft echter, mede namens de staatssecretaris, dat uniforme behandeling van bewoners van AWBZ-instellingen gewenst is. Nu al moeten de bewoners van andere AWBZ-instellingen de kosten zelf betalen, omdat er geen sprake is van 'noodzakelijke zorg'.

Klink wijkt af van het CVZ advies in het kader van de medische alarmering. Het CVZ adviseerde het hulpmiddel 'medische alarmering' over te hevelen naar de WMO, maar het ministerie wacht eerst de uitkomst van het project Heroriëntatie Hulpmiddelen af. Het project wil het cliëntperspectief centraal stellen, onder meer door mogelijkheden te onderzoeken om de huidige vergoedingsregelingen voor hulpmiddelen (Zorgverzekeringswet, AWBZ, WMO en WIA) te bundelen.

Het advies van het CVZ om de nadere voorwaarden voor vergoeding van cholesterolverlagende geneesmiddelen aan te passen, waarin specifiek het middel simvastatine wordt genoemd, neemt de minister niet woordelijk over. Hij kiest hierbij voor zijn langetermijnvisie, gebaseerd op verwijzing naar de richtlijnen van de betreffende beroepsgroepen. Dit in tegenstelling tot het advies om vergoeding van benzodiazepinen te beperken, waarbij de richtlijn verschil maakt tussen kort- en langdurend gebruik. Die splitsing zorgt volgens Klink voor teveel administratieve lasten, reden om het CVZ-advies in dit geval wél over te nemen.

Recente artikelen