Reactie van het UMCG m.b.t. heroperaties bij patiënten met borstkanker

0
197
 
 
 
Het Algemeen Dagblad (AD) heeft op zaterdag 12 juli jl. een artikel gepubliceerd over het aantal heroperaties in 2007 bij patiënten met borstkanker. Volgens de kwaliteitsnormen van het Nationaal Borstkankeroverleg Nederland (NABON) moet bij negen van de tien borstbesparende operaties het resultaat direct goed zijn. De helft van de ziekenhuizen haalt deze norm niet. In het artikel van het AD staat vermeld dat het UMCG bij vier van de tien patiënten met borstkanker opnieuw moet opereren. Het borstkankerteam van het UMCG wil u graag informeren over de kwaliteit van zorg die zij biedt.

Uit de gegevens over 2007 van het UMCG blijkt dat 22% van de vrouwen die een borstsparende behandeling hebben ondergaan opnieuw is geopereerd. Dit was nodig omdat er mogelijk (microscopisch kleine) resten van de tumor waren achtergebleven. Dit betekent dat gemiddeld twee van de tien patiënten opnieuw werd geopereerd. De extra operatie werd verricht om de kans zo klein mogelijk te maken dat de tumor in de borst terugkeert. Het beleid is dus gericht op veiligheid.

Het borstkankerteam van het UMCG bestaat uit chirurgen, oncologen, plastisch chirurgen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, nurse practitioners en verpleegkundigen. Mogelijk heeft het borstkankerteam van het UMCG vaker dan andere ziekenhuizen ervoor gekozen bij twijfel opnieuw te opereren en niet uitsluitend te vertrouwen op aanvullende bestraling. Dat neemt niet weg dat elke extra operatie zeer belastend is en dus voorkomen dient te worden.

In de werkwijze van het borstkankerteam wordt de kwaliteit van zorg continu bewaakt. Begin dit jaar werd geconstateerd dat het aantal heroperaties na een borstsparende operatie toenam. Het behandelteam heeft het zorgtraject geanalyseerd en verbeteringen doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn een MRI-scan vóór de operatie en de inzet van een plastisch chirurg. De chirurg kan meer borstweefsel weghalen, waarna de plastisch chirurg kan zorgen voor de reconstructie van de borst. 

De resultaten van de patiënten die in 2008 een operatie ondergingen zijn inmiddels sterk verbeterd.