Conferentie over Q-koorts

Op 22 juli organiseerden het RIVM en de Gezondheidsraad een conferentie over Q-koorts in
Nederland. Aan de bijeenkomst, die zeer waardevol bleek, namen experts deel uit Canada, Frankrijk,
Duitsland, Denemarken, Zweden en Nederland. Door het uitwisselen van ervaringen kwam aan het
licht dat de situatie in Nederland uniek is in de wereld. Ook in andere landen zijn incidentele uitbraken
van Q-koorts geweest, maar niet in zo’n uitgebreid en dichtbevolkt gebied als nu in Nederland.
Maatregelen bij uitbraken in andere landen zijn dan ook niet zomaar in Nederland toepasbaar.


Zwangerschap en bloedtransfusie

Op de agenda van de conferentie stonden vooral vraagstukken rond het nut van screening van
zwangeren op Q-koorts en mogelijke overdracht door bloedtransfusie. De conclusie was dat screening
van alle zwangere vrouwen in de getroffen regio in Noord Brabant niet zinvol is. Er is onvoldoende
bekend over de kans op zwangerschapscomplicaties bij een Q-koorts infectie, vooral bij zwangeren die
Q-koorts doormaken zonder daarvan klachten te hebben. Ook zijn de beschikbare laboratoriumtesten
om Q-koorts vast te stellen nog niet betrouwbaar genoeg voor screening van grote groepen.

Bovendien is niet zeker wat de effectiviteit en mogelijke nadelen zijn van langdurige behandeling van Q-koortsmet antibiotica tijdens zwangerschap. Wel zal nader onderzoek worden gedaan om meer inzicht tekrijgen in de risico’s van Q-koorts tijdens zwangerschap.
Op basis van internationale gegevens lijkt bloedtransfusie een verwaarloosbaar risico te zijn voor de
overdracht van Q-koorts. De Stichting Sanquin Bloedvoorziening zal voorstellen doen voor nader
onderzoek. Vooralsnog is er geen reden om het beleid voor bloeddonoren aan te passen.

Verdere acties
Er worden nog steeds nieuwe gevallen van Q-koorts gemeld. Daarom gaat het Centrum
Infectieziektebestrijding van het RIVM overleggen met veterinaire deskundigen over hoe overdracht
van dier naar mens precies plaatsvindt en of er verdere maatregelen mogelijk c.q. nodig zijn om dat te
voorkomen. Ook zullen preciezere richtlijnen opgesteld worden over diagnostiek en behandeling van
Q-koorts voor huisartsen en gynaecologen.
De Gezondheidsraad zal op basis van het verslag van de bijeenkomst advies uitbrengen aan de
minister van VWS.
Zie voor aanvullende informatie:
http://www.rivm.nl/cib/actueel/nieuws/Uitkomst_conferentie_Q-koorts.jsp

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen