Het nut van een telefoontje bij Artrose

0
240
Rosemann deed onderzoek naar de thuissituatie van mensen met artrose. Hij bepaalde determinanten voor hun kwaliteit van leven en zocht naar mogelijkheden om hun welbevinden te verbeteren. Zijn onderzoek toonde aan dat het welbevinden van mensen met artrose in belangrijke mate afhankelijk is van psychosociale factoren en dat huisartsen zich daar niet altijd van bewust zijn. Als een praktijkassistent één maal per maand de patient belt om te informeren hoe het ermee gaat, blijkt de kwaliteit van leven er al duidelijk op vooruit te gaan. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze resultaten ook op langere termijn en in andere patientengroepen gelden.

Curriculum vitae
Thomas Rosemann (Bad Aibling, Duitsland, 1969) studeerde gezondheidswetenschappen aan de Ludwig-Maximillians-Universiteit in München, Duitsland. Hij is momenteel werkzaam bij de universiteit van Zürich, Zwitserland.

Mediacontact
UMC St Radboud
Productgroep Communicatie
info@sb.umcn.nl
Promovendus/a
T.J. (Thomas) Rosemann
Proefschrift
Patients with osteoarthritis in primary care
Promotor(es)
prof. dr. R.P.T.M. Grol
prof. dr. J. Szecsenyi (University of Heidelberg)
Copromotor(es)
dr. M.J.P. Wensing
Datum
dinsdag 30 september
Tijd
10.30 uur
Locatie
Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Bron: UMCN

(024) 361 89 10 (Pers- en wetenschapsvoorlichting)