De zin en onzin van de jaardocumentgegevens zorginstellingen

Array

(Potentiele)  clienten en patienten willen immers graag transparantie en inzicht in  de volledige en correcte jaardocumentgegevens, bijvoorbeeld om zorgorganisaties en hun prestaties onderling te kunnen vergelijken  (benchmarken). De zorgorganisaties zijn geholpen om op efficiente  wijze in één jaardocument  deze informatie ter beschikking te stellen aan de diverse partijen die voorheen ieder hun eigen documenten  verlangden.
De gegevens uit de jaardocumenten 2007 zijn sinds kort en voor het
eerst openbaar. Maar wat zeggen deze cijfers nu? Wie heeft bovendien
de kennis en tijd om bijna 550.000 records door te spitten en daar
relevante benchmarkgegevens uit te halen?
Inforay heeft daarom de Jaardocument Zorg Dashboards ontwikkeld, die
vanaf vandaag voor iedereen toegankelijk zijn op
www.jaardocumentdashboard.nl.

Het is mogelijk te benchmarken tegen landelijke gemiddelden of
gemiddelden van een zelf gekozen combinatie van invalshoeken en
indicatoren. Mogelijke invalshoeken zijn regio (provincies),
schaalgrootte (van minder dan 100 tot meer dan 1000) en zorgsector
(VVT, GZ, GGZ, Ziekenhuizen/UMC’s/ZBC’s). Ook kan men zoeken naar of
inzoomen op een specifieke zorgorganisatie en daar de detailgegevens
van inzien.

Tijdens het ontsluiten van de jaardocumentgegevens heeft Inforay
echter vastgesteld dat deze niet altijd juist zijn ingevoerd. Het is
daarom niet gelukt de prestatiegegevens waarover de meeste
zorgorganisaties inmiddels beschikken, via het jaardocument zinvol in
te zetten voor benchmark-toepassingen.

De conclusie die we daaruit kunnen trekken is dat de invoertoepassing
niet geschikt is gebleken om volledige (kwantiteit) en correcte
(kwaliteit) gegevens te verkrijgen. Hierdoor zijn de meeste
indicatoren onbruikbaar voor benchmarken of om er conclusies uit te
trekken. De Inforay dashboards zijn wel zinvol om te achterhalen welke
informatie echt niet klopt door onjuiste gegevensinvoer.

Een voorbeeld van inconsequente invoer is dat totaaltellingen vaak
niet gelijk zijn aan de som van de delen. Zo stemt de som van de
uitsplitste personeelskosten bijvoorbeeld niet altijd overeen met het
ingevoerde totaal. Bij foutieve invoer is er bijvoorbeeld 100.000 of
100 ingevoerd als er 1.000 wordt bedoeld. Ook zijn sommige gegevens
helemaal niet ingevoerd.

Dit was het eerste jaar dat het aanleveren van de jaardocumentgegevens
verplicht was. Nu is het moment om hier van te leren, om het
invoergemak te verbeteren en de noodzaak van goede invoer voor de
zorgorganisaties aannemelijker te maken. Om zo zin te geven aan het
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008.

Als de jaardocumentgegevens volgend jaar weer openbaar worden gemaakt
en de kwaliteit en kwantiteit op orde is, dan zal Inforay de
Jaardocument Zorg Dashboards uitbreiden met meer indicatoren,
invalshoeken en dashboards, zodat de gegevens door een breed publiek
zinvol zijn te gebruiken.

Recente artikelen