Uitspraak Hoge Raad in Kort Geding antroposofische geneesmiddelen

Het Europese Hof van Justitie te Luxemburg oordeelde op 20 september 2007 dat de geneesmiddelenrichtlijn 2001/83/EG een alomvattende regeling is. Dat betekent, volgens het Hof, dat geneesmiddelen alleen met een vergunning krachtens deze richtlijn in de handel mogen worden gebracht.