CVZ informeert huisartsen over zorg aan ongedocumenteerden

0
237

Op maandag 15 december stuurt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een brief aan alle huisartspraktijken in Nederland, waarin het uitleg geeft over de vergoeding van huisartsenzorg aan bepaalde groepen vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Per 1 januari 2009 treedt een wijziging in de Zorgverzekeringswet voor de financiering van de medische zorg aan ongedocumenteerde mensen in werking. In deze wet blijven ongedocumenteerden de plicht behouden om zelf hun zorgkosten te betalen. Indien zij niet aan hun betalingsplicht kunnen voldoen, worden door de wetswijziging alle vormen van medisch noodzakelijke zorg aan ongedocumenteerden, gecompenseerd door één door de overheid te financieren fonds, het College van Zorgverzekeraars (CVZ).Bijdrage aan zorgverleners
Het CVZ is als gevolg van deze wijziging in de Zorgverzekeringswet vanaf 1 januari 2009 verantwoordelijk voor het verstrekken van bijdragen aan zorgverleners, waaronder ook huisartsen, die inkomsten mislopen ten gevolge van het verlenen van zorg aan ongedocumenteerden. In de brief aan alle huisartspraktijken licht het CVZ toe onder welke voorwaarden een huisarts in aanmerking komt voor deze bijdrage.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de toegezonden brief, dan kunt u contact opnemen met Jos Schoenmakers (j.schoenmakers@lhv.nl) of met Carolien Pronk (c.pronk@lhv.nl).


Vanaf volgende week is de brief van CVZ ook digitaal verkrijgbaar via www.lhv.nl.