Bas Treffers onverwacht overleden

0
646

Net voor Kerstmis overleed Bas Treffers, één van de meest prominente personen binnen de Nederlandse gehandicaptenwereld. Bas leverde tientallen jaren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de positie van mensen met een beperking, zowel in Nederland als binnen de internationale gehandicaptenwereld. Bas Treffers (63) is vice-president van het European Disability Forum Sinds 1977 op allerlei niveaus actief in gehandicaptenorganisaties. Hij hield lezingen in binnen— en buitenland en publiceert artikelen, columns en poezie. Bas Treffers werd geboren in 1944. Als gevolg van polio kwam hij in een rolstoel terecht (hij noemde zichzelf steevast een stoelroller). Tot 1977 werkte hij in het bedrijfsleven (onder meer 10 jaar bij AKZO). Van 1977 tot 1983 was hij bestuurslid van de Algemene Nederlandse Invaliden Bond (ANIB). Van 1984 tot 1996 was hij professioneel en bestuurlijk actief bij de VGR (Vereniging Gehandicaptenorganisaties Rotterdam), de Provinciale Revalidatie Stichting Gelderland en de Gehandicaptenraad, de voorloper van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad. Bas was in die jaren ook internationaal actief als voorzitter van de ICTA, de permanente commissie van Rehabilitation International die zich bezighield met toegankelijkheid en technologie (1988-1996) en als mede-oprichter en vice-voorzitter van het European Disability Forum. De gehandicaptenwereld is Bas Treffers veel dank verschuldigd. Hij was een innemende en hartelijke man, altijd vriendelijk en belangstellend, maar ook strijdbaar als dat nodig was. Zowel nationaal als internationaal heeft Bas een substantiele bijdrage geleverd aan de verbetering van de positie van mensen met een beperking in onze samenleving.

Bas Treffers werd 64 jaar. Bestuur en medewerkers van de CG-Raad wensen zijn vrouw Astrid, zijn zonen en zijn andere familieleden heel veel sterkte toe. Ook wij van Medicalfacts wensen hen veel sterkte.
Schrijver en columnist
Bas tijdens de presentatie van zijn boek ‘Man zonder voetstappen’ Bas ontdekte al vroeg het schrijven. Hij stak al vrij jong een soort dagboek bij zich. ‘Niet om elke dag in te schrijven over wat ik meemaakte, maar wel om dingen die me opvielen te noteren.’ Hij ging zijn eigen, enigszins ironische stijl ontwikkelen nadat hem in 1980 als bestuurslid van de Gehandicaptenraad gevraagd werd een column voor Handicap Magazine te schrijven. Sindsdien verschenen er van zijn hand diverse verhalen waarvan er velen te lezen waren in onder andere AanZet en (onder het pseudoniem Onno van der Wielen) Toegang Vrij. Voorjaar 2008 verscheen zijn boek ‘Man Zonder Voetstappen’ waarin 200 van zijn columns verzameld werden. Het eerste exemplaar werd op 15 april aangeboden aan Job Cohen, de burgemeester van Amsterdam. (Zie: www.manzondervoetstappen.nl).


Bron: CG-raad