Medische keuring bij gebruik van persluchtmaskers

0
674

In het proefschrift van Paulus Henricus Jacobus Puttiger wordt ingegaan op de medische keuring bij het gebruik van persluchtmaskers. Door de toenemende industrialisatie en moderne technologieen is het gebruik van het persluchtmasker niet alleen voorbehouden aan de brandweer, maar wordt het ook vaak toegepast bij diverse andere beroepen. Binnen de NAM wordt, naast de bedrijfsbrandweer en de Bedrijfshulp-verleningsdienst, vaak van het persluchtmasker gebruik gemaakt door werknemers die offshore werkzaam zijn of bij werkzaamheden waarbij zwavelwaterstofgas (HrS) zou kunnen vrijkomen. Voor

deze laatste categorie persluchtmaskerdragers, die niet tot de professionele of vrijwillige brandweer behoren bestaat geen wettelijke keuringsrichtlijn. …


Samenvatting