Longpatiënten vluchten naar frisse lucht

frisse-luchtVuile lucht maakt mensen ziek, en longpatienten merken dat als eerste. Sommigen van hen gaan er zelfs voor op de vlucht. Het Astma Fonds wil dat gezondheid voorop staat bij maatregelen tegen luchtvervuiling. Dat is niet het geval in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), waarover de Tweede Kamer woensdag debatteert.

Blootstelling aan vuile lucht veroorzaakt astma. Drie recente studies leveren daarvoor sterk bewijs (i). Dat luchtvervuiling leidt tot COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) is al langer bekend. (ii)
Door luchtvervuiling werden in 2006 1050 mensen met een longziekte met spoed in het ziekenhuis opgenomen en stierven 910 mensen met een longziekte (iii). Door vuile lucht hebben mensen met een chronische longziekte meer klachten. Met als gevolg meer medicijngebruik en meer ziekenhuisopnames.
Directeur Michael Rutgers van het Astma Fonds: “Voor een aantal chronische longpatienten is de situatie in Nederland zo ernstig, dat zij hun omgeving ontvluchten: ze verhuizen naar een ‘schoner’ deel van Nederland of het buitenland.”

Norm is niet gezond
Met het NSL wil de Nederlandse regering uitstel krijgen voor het halen van Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide. Volgens het Astma Fonds staat gezondheidswinst niet voorop, het is een sluitpost. “Zo komt de gezondheid in het geding”, zegt Rutgers. “Vooral van kwetsbare groepen.”
Het Astma Fonds wijst erop dat ook beneden de normen gezondheidsschade optreedt. Rekenmethoden- en aannames in het NSL vertekenen bovendien de werkelijkheid (iv). “Zo lijkt het of de lucht schoner wordt, maar de praktijk is anders”, aldus Rutgers. Misschien worden de normen wel gehaald, maar de werkelijke vervuiling neemt niet af, of neemt zelfs toe. “Toch zijn voorgenomen maatregelen nu al geschrapt.”

 

Gezondheidseffect meten
Het Astma Fonds wil dat de regering de lucht niet schoon rekent, maar ervoor zorgt dat hij daadwerkelijk schoner wordt. En wel vanuit het belang van de volksgezondheid, niet alleen om een norm te halen. Het Astma Fonds wil dat, naast de norm, gezondheidseffecten leidend zijn in het NSL. Dit houdt in:

intensieve en jaarlijkse monitoring van gezondheidseffecten van luchtvervuiling (bijvoorbeeld medicijngebruik, opnamen in ziekenhuizen of revalidatiecentra in binnen en buitenland en sterfte) en van gezondheidseffecten van maatregelen in het NSL hiervan een jaarlijkse transparante en inzichtelijke rapportage
die dient als sturingsinstrument op het beleid en de maatregelen.

Astma Fonds bestaat 50 jaar
Al een halve eeuw maakt het Astma Fonds zich sterk voor de gezondheid van longpatienten en de bestrijding van longziekten. In 2009 bestaat het Astma Fonds 50 jaar. In het jubileumjaar kan iedereen via www.gezondelongen.nl speciale acties sponsoren.

Bron:Astma Fonds

 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen