Onderzoek opvliegers na borstkanker

Attractive Mature WomanVrouwen kunnen te maken krijgen met overgangsklachten zoals opvliegers. Over het algemeen zijn deze klachten lastig te behandelen maar zeker bij vrouwen na een verleden met borstkanker. Nurse practitioner en onderzoeker in opleiding Annelies Boekhout, werkzaam in het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, is een onderzoek gestart naar de effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen die opvliegers kunnen verminderen.

Overgangsklachten
“Overgangsklachten kunnen verschillend van aard zijn, zoals gewichtstoename, invloed op het seksueel functioneren of gewrichtsklachten”, aldus Boekhout. “Eén van de meest voorkomende klachten zijn opvliegers. De frequentie, duur en intensiteit van opvliegers zijn bij een ieder verschillend. We weten dat opvliegers bij een groep vrouwen het dagelijks functioneren of de nachtrust negatief beïnvloedt. Soms zo erg, dat vrouwen zelfs willen stoppen met de hormonale behandeling. Op dit moment is het onvoldoende duidelijk hoe deze bijwerkingen te behandelen zijn. Er zijn enkele wetenschappelijke studies gedaan waarbij er gekeken is naar de bestrijding van opvliegers bij vrouwen na borstkanker. Uit deze studies blijkt dat de toediening van bepaalde medicamenten de frequentie, duur en intensiteit van opvliegers kan verminderen.”

Venlafaxine of clonidine?
“Huisartsen schrijven veelal clonidine voor, een ander te gebruiken geneesmiddel is venlafaxine”, vervolgt Boekhout. “Onderzoek met de geneesmiddelen venlafaxine en clonidine hebben een daling laten zien van het aantal, de duur en intensiteit van opvliegers. Venlafaxine en clonidine zijn echter nooit onderling vergeleken. Wij weten dan ook niet aan welk geneesmiddel de voorkeur moet worden gegeven.”
Het NKI-AVL is een onderzoek gestart met als doel er achter te komen welk medicament, venlafaxine of clonidine, het meest effectief is in de bestrijding van opvliegers bij vrouwen na borstkanker. Daarnaast worden de bijwerkingen van deze medicijnen met elkaar vergeleken. Op die manier hoopt het NKI-AVL vrouwen in de toekomst effectiever te kunnen behandelen.

Aanmelden
Vrouwen die zich herkennen in bovenstaand verhaal, kunnen zich aanmelden voor deelname aan dit wetenschappelijk onderzoek. Wanneer u interesse heeft aan dit onderzoek deel te nemen, wordt u uitgenodigd voor een gesprek op de polikliniek. In dit gesprek krijgt u mondeling en schriftelijk informatie over het onderzoek en wordt met u gekeken naar de mogelijkheid tot deelname.

Contact: Nurse practitioner Annelies Boekhout, tel. 020 512 1000 of [email protected]

Bron: NKI

Recente artikelen