Belangrijke nieuwe release Vital voor Diabetes 3.1

Array

softwareDe Vital voor Diabetes oplossing van \’n softwarebedrijf software blijft zich snel ontwikkelen.  De laatste maanden is veel aandacht gegeven aan wensen van de gebruikers van deze software. Dit heeft geleid tot Vital voor Diabetes 3.1. Deze versie is inmiddels vrijgegeven en wordt al door zo’n 150 praktijken gebruikt.

Er zijn ook diverse rapportagemogelijkheden toegevoegd die door praktijken en zorggroepen zelf aangemaakt kunnen worden. De huisarts kan daarmee voor de eigen praktijk een “on-the-spot”-overzicht inzien van de Diabetespopulatie. Het is mogelijk om per praktijk een rapport met procesindicatoren, uitkomstindicatoren en gemiddelden per praktijk te genereren. Dit rapport is gebaseerd op de diabetesindicatoren huisartsenzorg die zijn opgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Voorbeelden van indicatoren zijn het aantal patienten met een HbA1C hoger dan 7% of het aantal patienten bij wie het LDL-cholesterol bepaald is.

Bij diabetespatienten worden regelmatig laboratoriumbepalingen uitgevoerd, onder meer voor de controle van bloedglucosewaarden. Na het uitvoeren van de bepalingen stuurt het laboratorium meestal de gemeten waarden in een MEDLAB-bericht naar het HIS. Vital voor Diabetes biedt de mogelijkheid om een dergelijk MEDLAB-bericht eveneens te ontvangen en te verwerken waarmee een koppeling met het laboratorium is gerealiseerd.

In Vital voor Diabetes 3.1 zijn de bepalingen die via het MEDLAB-bericht naar het HIS verstuurd kunnen worden met een groot aantal bepalingen uitgebreid. Vanuit de applicaties van \’n softwarebedrijf kunnen nu vrijwel alle bepalingen uit de categorieen anamnese, voetonderzoek, voorlichting en behandeling, vitale parameters en laboratoriumwaarden worden verstuurd. De gebruiker kan aangeven welke categorieen moeten worden verstuurd. MEDVRI-berichten bevatten vrije tekst en worden gebruikt voor het versturen van bevindingen en commentaar. Deze berichten worden in het journaal van het HIS weggeschreven.

Patientgebonden streefwaarden
De streefwaarden kunnen per patient worden ingesteld voor systolische bloeddruk, gewicht, buikomvang, nuchtere bloedglucose, Hba1C en LDL-cholesterol. De streefwaarden kunnen op standaard streefwaarden volgens de NHG-richtlijnen aangevinkt worden of gewijzigd worden. Deze streefwaarden kunnen ingevuld worden op het tabblad “educatie en behandeling” bij een controle. De streefwaarden worden ook getoond op het rapport voor de patient.

Performance optimalisaties
Naast de continue aandacht voor performance binnen \’n softwarebedrijf, zijn in de achterliggende maanden daar nog specifieke onderzoeken naar gedaan en verbeteringen doorgevoerd. In zowel een labaratoriumtest als in praktijktesten zijn aanzienlijke performance optimalisaties aangetoond. Drie weken geleden zijn 80 praktijken overgezet op een productversie waarover we zeer goede reacties ontvangen hebben. Vrijwel alle gebruikers ervaren een significante performance verbetering die oploopt tot 50% van de oorspronkelijke performance.

In een volgende versie van Vital voor Diabetes zullen de modules rapportage en declaratie uitgebreid worden. Daarnaast wordt gewerkt aan een naadloze integratie tussen HIS en KIS. De verwachting is dat een eerste versie van deze componenten aan het einde van het eerste kwartaal beschikbaar komt.

Voor meer informatie over Vital for Diabetes kunt u contact opnemen met: mailto:[email protected] Hendrik Jan van den Berg, senior consultant, \’n softwarebedrijf Software, telefoon 0318 – 65 7831

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen