Aantal Nederlanders met diabetes met 4 procent gestegen

Array

diabetes1Het aandeel inwoners van Nederland met diabetes is gestegen van bijna 3 procent in 2001/2002 naar 4 procent in 2007/2008. Suikerziekte komt relatief vaak voor bij ouderen en niet-westerse allochtonen. Dat laatste hangt deels samen met ernstig overgewicht. Met deze risicofactor hebben niet-westerse allochtonen vaker te kampen dan autochtonen.

Suikerziekte neemt toe
In 2007/2008 gaf 4 procent van de Nederlanders aan suikerziekte te hebben. Dat is ruim 1 procentpunt meer dan in de periode 2001/2002. Deze toename hangt samen met de vergrijzing van de bevolking en het gestegen aandeel mensen met ernstig overgewicht. Suikerziekte komt meer voor bij ouderen en mensen met obesitas.
Ook actievere opsporing door huisartsen en een grotere alertheid bij mensen door voorlichtingscampagnes hebben echter bijgedragen aan de toename van het aantal mensen dat weet dat ze suikerziekte hebben. Van de suikerziektepatienten gebruikt ruim 1 op de 5 insuline vanaf kort na de constatering van de ziekte.Vaker suikerziekte bij niet-westerse allochtonen
Onder niet-westerse allochtonen komt suikerziekte vaker voor dan onder autochtonen. Het meest komt de ziekte voor bij Surinamers/Antillianen/Arubanen en Turken/Marokkanen. Gecorrigeerd voor leeftijdsverschillen komt suikerziekte bij deze twee groepen twee tot drie keer vaker voor dan bij autochtonen. Daarbij is gekeken naar mensen van 25 jaar of ouder, omdat de ziekte bij jongeren nauwelijks voorkomt.

Suikerziekte vooral bij eerste generatie

Waarom sommige groepen niet-westerse allochtonen vaker aan suikerziekte lijden is niet exact aan te geven. De plotselinge overgang van een niet-geïndustrialiseerde samenleving in het land van herkomst naar een westers geïndustrialiseerd land wordt wel gezien als een mogelijke oorzaak. Suikerziekte komt inderdaad meer voor onder eerste generatie niet-westers allochtone 25-plussers dan onder de tweede generatie.
Ook leefstijlfactoren, zoals voeding en de mate van bewegen, kunnen een rol spelen. Ernstig overgewicht komt bijvoorbeeld vaker voor bij de Turken/Marokkanen en Surinamers/Antillianen/Arubanen dan bij de andere herkomstgroeperingen.

Informatie over diabetes voor anderstaligen en buitenlanders

Via de Diabetesvereniging Nederland (www.dvn.nl/) kun je informatieve video’s aanschaffen in diverse buitenlandse talen, die ook speciaal gericht zijn op mensen uit die betreffende culturen. Ze zijn verkrijgbaar in het Arabisch, Berber, Turks, Marokkaans, Hindoestaans en Antilliaans. De American Diabetes Association geeft veel goede informatie (in het Engels) op www.diabetes.org/.

Bron: CBS

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen