Beroepsverenigingen Psychologen verheugd over herroepen uitspraak NMa

0
187

nipDe beroepsverenigingen kregen in 2004 de boetes opgelegd wegens het publiceren van adviestarieven of  rekenvoorbeelden voor psychologische hulp- en dienstverlening en het maken van onderlinge afspraken. Het NIP, de LVE en de NVVP hebben in de afgelopen vijf jaar aangegeven dat het beschikbaar stellen van adviestarieven of rekenvoorbeelden niet bedoeld was om de mededinging te beperken. De verenigingen hebben aannemelijk gemaakt dat de zorgmarkt geen markt is zoals andere. Niet alleen de prijs is bijvoorbeeld bepalend voor de keuze die een client maakt voor een behandelaar.Na vijf jaar procederen zijn de beroepsverenigingen van psychologen en psychotherapeuten vrijgesproken van het maken van verboden prijsafspraken en het publiceren van adviestarieven. Dick Baneke, directeur NIP: ‘Wij zijn daar zeer gelukkig mee.’

Rechtbank

Het NIP, de LVE en de NVVP startten een juridische procedure tegen de bevindingen van de NMa. In juli 2006 vernietigde de Rechtbank Rotterdam het besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De rechtbank was van mening dat het besluit van de NMa onvoldoende gemotiveerd was. De NMa ging in beroep.

In Hoger Beroep oordeelde het CBb, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, dat het besluit van de rechtbank juist was en gelastte de NMa een nieuw besluit te nemen. In dit besluit heeft de NMa dus het besluit uit 2004 herroepen.

NIP: Nederlands Instituut van Psychologen

LVE: Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen

NVVP: Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten