Roel Coutinho: “Het moet echt anders dan we het nu doen”

Array

roel-coutinho1“Het moet echt anders dan we het nu doen”, zegt Roel Coutinho, de directeur van het Centrum voor Infectieziekten van het RIVM. “Een aanpak via de massamedia werkt niet meer. We zullen veel individueler moeten werken. Misschien inderdaad op internetfora actief zijn en veel meer via de scholen. Er is één GGD geweest die naar de scholen is gegaan en dat heeft goed gewerkt.”

Volgens Van Sark is de campagne voor de HPV-vaccinatie uit communicatieoogpunt een prachtcasus. Young Works heeft RIVM gebeld en gevraagd of ze misschien van dienst konden zijn. YoungWorks is hèt volwassen bureau voor jongerencommunicatie. Het is hun expertise de juiste vertaalslag te maken tussen opdrachtgever en de jongerencultuur door middel van gedegen onderzoek, scherpe strategie en krachtige creatie. Vervolgens nodigde het RIVM Young Works uit voor de bijeenkomst gisteren. Het lijkt wel of alle jongeren steeds sneller volwassen worden.

” Door internet is het speelveld drastisch veranderd. De interactiviteit is sterk toegenomen. De vanzelfsprekendheid waarmee mensen zich vroeger lieten vaccineren is er niet meer. Men stelt vragen en discussieert. En er is altijd een onderstroom aan informatie die je nooit helemaal kunt controleren,” , zegt Yvonne van Sark van Young Works, een communicatie- en reclamebureau gespecialiseerd in communicatie gericht op jongeren.

Het RIVM heeft volgens Van Sark onvoldoende nagedacht over de campagne. “Er is niet geanticipeerd op de onderstroom aan informatie die op gang kwam met allerlei voorbeelden van wat er gebeurd zou zijn elders in de wereld. Je had de uitzending van Zembla over de lobby van de farmaceutische industrie ten gunste van de HPV-vaccinatie, de verhalen op internet over doden in de Verenigde Staten door de vaccinatie, de filmpjes op internet en nog veel meer. Jongeren schieten de lucht in, hebben seks, bijbaantjes en uitpuilende agenda’s. Ze lijken altijd alles beter te weten. Maar is dat wel zo? Rationeel gezien, als je alle feiten op een rij zet, wie kan er dan tegen vaccinatie zijn? Maar in de praktijk gaat het dus om heel andere dingen. Van Sark vindt eigenlijk niet dat het RIVM veel verkeerd heeft gedaan. “Het is een heel ingewikkelde boodschap die gebracht moest worden, maar het ontbreekt het instituut wel aan sensitiviteit, aan een radar voor wat jongeren beweegt en bezighoudt en hoe ze permanent met elkaar in verbinding staan.”

2 thoughts on "Roel Coutinho: “Het moet echt anders dan we het nu doen”"

 1. Het is niet de schuld van de NVKP en het zijn ook niet de onzinverhalen op het internet die debet zijn aan deze mislukte prikaktie. Jongeren worden inderdaad sneller volwassen en zijn kritischer. Via internet is veel informatie te vinden en te toetsen.Duidelijk blijkt dat de medische wereld zelf verdeeld is over het nut van dit prikken. In de kamer zijn vragen gesteld. Zembla heeft er een heel duidelijk item aan gewijd. In Amerika heeft een betrouwbaar bureau (Judicial Watch) via een rechtzaak de FDA gedwongen om documenten met feiten te publiceren. Daarnaast is men onethisch bezig geweest (verloten van Ipods onder de gevaccineerden). Dit alles is op het internet te vinden. Verderop noem ik een aantal toetsbare feiten.Daarmee is voor mij voldoende informatie aanwezig om zeer kritisch te staan tegenover deze injecties. Ik ben goed in staat om een en ander na te zoeken, conclusies te trekken en dat helder aan mijn dochter te presenteren. Samen zijn we tot de conclusie gekomen, dat we een paar jaar wachten. Als dan blijkt dat er geen vervelende bijwerkingen zijn en men algemeen tot inzicht komt dat deze prik wel goed is, ben ik volledig bereid om mijn ongelijk te erkennen en zal ik graag deze prik voor mijn dochter betalen.De aktie is daarom in mijn ogen terecht mislukt. Wat denkt u? Mijn dochter is 12. Ik ben voor haar verantwoordelijk. Als ik overtuigd ben dat deze prik goed is en mijn dochter wil die prik niet, dan weet ik haar best te overtuigen. Zo ook het omgekeerde.Als u denkt dat u via een andere aanpak alsnog deze prik kunt verkopen dan bent u echt verkeerd bezig en ondermijnt u uw geloofwaardigheid. Het lijkt mij dat u eerst de medische wetenschap zelf op 1 lijn moet krijgen en met een gedegen onderzoek kan aantonen dat deze prik absoluut werkt, helpt en voor alle leeftijdgroepen ongevaarlijke bijwerkingen heeft (ook in de toekomst).– Vooraanstaande epidemiologen als prof. dr. J. W. Coebergh (Erasmus MC en het Integraal Kankercentrum Zuid) en prof. dr. ir. F. E. van Leeuwen (Nederlands Kanker Instituut) lieten in een uitvoerig artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde weten dat de effectiviteit van deze prik nog niet is aangetoond.– Fractievoorzitter Agnes Kant van de SP stelt dat er ‘een ongekend felle lobby’ is gevoerd om de vaccins op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. “Fabrikanten zijn behoorlijk aan het pushen geweest bij Kamerleden.”.– In het televisieprogramma Zembla werd aangetoond dat leden van de adviescommissie van de Gezondheidsraad, belangrijke adviseur van het ministerie, banden onderhouden met de fabrikanten van het vaccin, Sanofi Pasteur MSD in Hoofddorp en GlaxoSmithKline in Zeist.– In Amerika is er de organisatie Judicial Watch, die allerlei documenten met zeer negatieve zaken rond deze injecties naar voren heeft gebracht.Met vriendelijke groet,Stonebox.
  Ik noem hierbij een paar feiten:

 2. Ik heb een dochter en ben mordicus tegen vaccinatie.
   
  1/ Er is geen lange termijn studie naar de effecten van verandering van de flora in de baarmoeder als gevolg van het wegvallen van de twee HP virusstammen. Het is dus theoretisch zeer goed mogelijk dat als gevolg van de vaccinatie ander HPV stammen de niches van de bestreden HPV stammen over gaan nemen. Stammen die wellicht een groter risico op BM kanker geven. Je hebt het wel over lange termijn effecten waarin zeer kleine veranderingen al een hefboom effect kunnen hebben.
  2/ Er is geen lange termijn studie naar effecten op 12 jarig kinderen van het inenten met eiwit markers van HP virusstammen. Er wordt gezegd dat dit geen mutatie in het genoom tot gevolg kan hebben maar dat kan blijkbaar wel als je een infectie met HPV krijgt (of als je hete Thee drinkt?). Er is domweg te weinig bekend over de oorzakelijk verbinding tussen HPV en kanker
  3/ Er is op dit moment sprake van sterfte van 200 vrouwen per jaar. Indien het programma voor preventief onderzoek (uitstrijkjes) met het zelfde budget als de vaccinatie was gevoed en het percentage opkomst was opgevoerd dan kan de sterfte met 50% terug lopen. Tevens is er dan de factor tijd en de voortschrijdend medische wetenschap die naar aller waarschijnlijkheid over 15 tot 30 jaar er voor zal zorgen dat er nog geen 50 vrouwen meer sterven aan BM. Waarvan ook nog een groot deel niet veroorzaakt wordt door HPV maar door andere externe (gebruik van tools met weekmakers etc.;-)) of interne (genetische) invloeden.
   
  Nee nee nee mijn dochter niet voor dit medisch experiment!!!!  >:-(

Comments are closed.

Recente artikelen