NZA dwingt Huidconsult.nl tot gratis dienstverlening

0
450

huidconsultDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft aan dermatoloog dr. van Gerwen laten weten dat deze zijn diensten via Huidconsult.nl niet langer tegen betaling mag aanbieden. Om die reden heeft Huidconsult.nl nu besloten om met spoed de dermatologische dienstverlening gratis aan te bieden. Tot nu toe werd er voor adviezen per mail en telefonische consulten een tarief gerekend. Deze  nieuwe vorm van betaalde dienstverlening, die overigens zonder enige subsidie is opgezet,  leidde in 2007 al tot kamervragen.  Daarbij liet minister Ab Klink weten dat e.e.a. toegestaan werd, maar dat uiteraard getoetst zou gaan worden aan de regelgeving.

In 2008 volgden brieven van de NZA, waarbij werd gerefereerd aan het bestaande bestel. De NZA kondigde daarbij al aan dat er geen ‘tarief’ was bepaald en Huidconsult.nl dus niet tegen betaling aan mocht bieden. Op verzoek van dr van Gerwen is de betaalde dienst nog een tijd ‘gedoogd’ omdat er immers aangegeven was dat er een aanvraagprocedure liep bij de “DBC Onderhoud” om deze nieuwe dienstverlening onder de noemer “telemedicine” in het tariefstelsel te laten opnemen.
DBC onderhoud heeft  telemedicine echter op de doorwikkelagenda gezet, hetgeen betekent dat e.e.a. voor onbepaalde tijd is uitgesteld.  “Voor wat betreft de aanvraag voor het declarabel maken van teledermatologie moet ik je meedelen dat je wijzigingsverzoek wegens het ontbreken van een face-to-face contact met de huidige regelgeving niet in behandeling kan worden genomen. Omdat de verwachting is dat telemedicine in de toekomst vaker voor zal komen hebben wij dit onderwerp wel op de doorontwikkelagenda gezet. Het is momenteel niet bekend wanneer dit onderwerp behandeld gaat worden.”
Dr van Gerwen vermoedt dat de NZA inmiddels daarvan op de hoogte is en daarom  nu per brief stoipzetting van betaalde dienstverlening door Huidconsult.nl wil afdwingen.

Conclusie: omdat er geen wetgeving is waarin het Huidconsult.nl initiatief past, wordt het maar niet in behandeling genomen. Dat is pas echte bureaucratie!

Huidconsult zal deze vreemde ontwikkeling dan ook aankaarten bij instanties en partijen die betrokken zijn bij innovatie van de zorg.

Daarnaast zal Huidconsult actief op zoek gaan naar een of meerdere sponsor(s) om de gratis dienstverlening voor langere tijd te kunnen waarborgen en uitbreiden.

Zie ook:

Kamervragen over Huidconsult (mei 2007)

NZA legt Huidconsult verbod op (maart 2009)

Ook onze huisarts op het net, Robert Mol kreeg te maken met de stugheid van de NZa.

Bron: Huidconsult