Eigen bijdrage bij eerstehulpdiensten van ziekenhuizen maakt toegankelijkheid en vrije keuze voor patiënten nog moeilijker

sos-artsEen belangrijke reden van de toeloop van mensen op de eerstehulpdiensten is de moeizame bereikbaarheid van de huisarts. Een andere reden is dat de patient daar de keuze heeft, om buiten het triagesysteem van de huisarts om, toch medische hulp te vragen wanneer de huisarts of zijn telefoniste dit onnodig vindt.De eigen bijdrage welke Minister Ab Klink nu voorstelt zal de op dit moment enige mogelijkheid van de patient om zelf te kiezen op welk tijdstip hulp wordt gezocht alleen maar nog lastiger maken, juist voor de mensen met een kleine beurs. De Minister biedt met deze bezuiniging geen alternatief voor de patienten.

SOS-arts, een dienst die na telefonisch verzoek van de patient huisbezoeken verricht, zal per 1 januari 2010 starten maar is in eerste instantie ook gebonden zijn aan de normen tot huisbezoek volgens het triagesysteem. Dat wil zeggen dat het niet de patient is die uitmaakt of de arts langs moet komen maar het door de overheden samengestelde selectiesysteem. In een NIPO onderzoek bleek dat 89% van de bevolking het initiatief SOS-arts als zeer positief zag en 83% er zelfs een eigen bijdrage voor wenst te betalen. Deze eigen bijdrage is (nog) niet goedgekeurd door de minister, daarmee voorbijgaande aan de wens van de patient om zelf mee te bepalen of er een arts aan huis komt.

Door een eigen bijdrage aan SOS-arts toe te kennen zou de Minister de patient kunnen laten kiezen of deze de extra service wenst. Er kan dan naast de medische noodzakelijkheid tot huisbezoek ook gekeken worden naar de noodzaak welke de patient ervaart. Met een open toegang tot SOS-arts met eigen bijdrage heeft de patient in ieder geval de vrije keuze. Het aantal verrichtingen van de SOS-artsen zal de druk op de gehele eerstelijnszorg doen afnemen waardoor toegankelijkheid voor de patienten die geen eigen bijdrage kunnen of willen betalen juist makkelijker wordt. De druk op de huisartsen zal immers verminderen.

SOS-arts bereidt zich voor op haar start, voorzien op 1 januari 2010. Dan kan elke Nederlander een nationaal nummer bellen voor een huisbezoek van een huisarts. Er zal dan wel gekeken worden of een huisbezoek noodzakelijk is omdat anders de verzekeraars het bezoek niet mogen vergoeden. SOS-arts blijft streven naar toegankelijkheid voor iedereen en dat de patient bepaalt of een arts aan huis komt maar daarvoor is een eigen bijdrage onontbeerlijk.

SOS-arts zal zich bij de rekrutering van haar artsen vooral richten op de BIG geregistreerde artsen die door persoonlijke omstandigheden niet fulltime in een praktijk kunnen werken. Afhankelijk van de individuele beschikbaarheid zullen er tussen de 350 en 1000 artsen nodig zijn om landelijke dekking te garanderen.

Recente artikelen