Medische en academische wereld starten vandaag een kruistocht, ’to protect the ADHDmarket’

Array

Medische en academische wereld starten vandaag een kruistocht, ’to protect the ADHDmarket’……………. terwijl de mijne al vijf jaar eerder was begonnen.
p1170171-fernand-haesbrouckDe eerste sporen die ik nog bezit van een beginnende blog dateren van 24/11/2004. ( op www.blogeiland.nl)
Voordien kwamen sinds eind 2003 hier en daar wat stukjes en vooral reacties en bedenkingen op de commercie rond ADHD. Sinds 6 april 2006 is overgeschakeld naar blog.seniorennet.be, en komt gemiddeld sindsdien 119 unieke bezoekers dagelijks een kijkje nemen.

De nieuwsbrieven zijn ontstaan in september 2007, naar aanleiding van de beslissing van de Orde van Apothekers.Op die nieuwsbrieven kan ingeschreven worden onder meer via haesbrouck.be.Op 11 februari 2007 verscheen de eerste editie van mijn boek. Op 21 februari 2007 verscheen ik voor de Orde van Apothekers na een klacht tegen mij.

Toen ik op dezelfde dag ( 21/02/2007) na middernacht thuiskwam, vond ik op internet deze mededeling van FDA.

Intimi hebben het nu nog over een merkwaardige coïncidentie. Ik ook, trouwens. Die mededeling had er een jaar eerder al moeten zijn, maar ’to protect the ADHD-market’ werden begin 2006 de conclusies van kinderartsencardiologen en rapporten over ernstige psychotische bijwerkingen opzij geschoven.
In de loop van 2006 bleven de klachten aanzwellen, waardoor uiteindelijk dan toch de sterke waarschuwing de wereld werd ingestuurd. Tot op vandaag heeft niemand van de wetenschappelijke medische wereld die boodschap al gelezen.
maar in de loop van 2007 waaiden vanuit de VS toch negatieve berichten naar het met harddrugs gekoloniseerde vasteland. Zo vertaalde Prof.Dr.Wolffers in juli 2007 een Engels stukje over 10 jaar Ritalin in het Nederlands en publiceerde dit in de Nederlandse pers in krant de Pers. Na vier dagen werd de achtbare professor publiekelijk en met zijn medeweten vernederd en aan de schandpaal genageld door de commerciele promotiemachine door gezondheid.blog.nl.

Op 12 november 2007 kopten Vlaamse kranten, dat een studie aantoonde dat Rilatine bij ADHD helemaal niet werkt.

Geen nood: een deontologische regel voor de beroepspers in Belgie bepaalt dat informatie over ‘geestesziekten’ alleen kan gebracht worden volgens de richtlijnen die werden opgesteld door het farmaceutisch bedrijf Eli Lilly. Vandaar dat samen met het bericht uit de VS ook de mededeling en de kop verscheen van de universiteitsprofessor die door de industrie betaald werd om de bevolking meteen gerust te stellen, dat die studie uit de VS niet deugde.

Noteer dat de professor zelfs nu ook nog niet eens de mededeling van FDA op 21/02/2007 had en heeft gelezen.
Maar in de dagen die daarop volgden werd ik door een contactpersoon gevraagd of ik wou meewerken aan een uitzending die VRT zou plannen over het Rilatineschandaal.

fernand-1

Niet alleen de geschreven pers, maar ook televisie volgt de deontologische regel opgedrongen door de farmaceutische industrie. Omdat ik aldus vernam dat er toch een uitzending zou komen, haalde ik wat hier afgebeeld staat weg van mijn site. De uitzending kwam op 17 februari 2008 en werd op de website van VRT aangekondigd met een promotiefilmpje als een reclameboodschap van Novartis.
Een maand later kon ik dan echt aantonen, dat de uitzending helemaal niet handelde over het Rilatineschandaal, maar over de sympathieke aandoening waarbij iedere normale tiener zich kan herkennen.

fernand2
De cijfers kwamen van Novartis, die eerst een uitzending die  commercieel schadelijk kon zijn, heeft kunnen verhinderden en dievervolgens onder de eigen regie een promotie kon maken, waarbij de boodschap uit de VS helemaal zelfs niet aan bod is gekomen. Intussen blijven de cijfers over het verbruik van methylphenidaat
stijgen en blijven artsen en Overheden scanderen hoe veilig het wel is om kinderen te drogeren.
Naast methylphenidaat kwam ook Strattera (atomoxetine) in de handel als een vermomde Prozac maar dat laatste bleef beter geheim.
Zoals bleek bij de Bestuursrechtbank in Amsterdam op 09/06/2008. Daar sprong CBG in de bres voor EliLilly om de Stratterageheimen toch verborgen te blijven houden. CBG hoort immers de belangen van de Volksgezondheid te dienen, maar hogere belangen primeren duidelijk op een gezondheid, die schijnbaar minder goed betaalt. Nu blijft nog steeds geheim dat de actieve metaboliet van zowel Prozac als die van Strattera identiek dezelfde zijn, en dat men om
depressieven met de amfetaminewerking van die metaboliet te drogeren maar 20 mg daags (per 70kg) nodig heeft, maar dat men bij kinderen diezelfde doping maar liefst vier keer ( per 70 kg) zo hoog doseert.

Stel je voor dat men daarmee dan zou moeten aantonen dat men ADHD-kinderen behandelt door ze met die psychotica dwangmatig psychotisch en dus heel dociel te maken. Wat meteen ook verklaart dat men na een tijdje psychotisch te maken, dient te corrigeren met antipsychotica als Dipiperon, Risperdal enz., zogezegd tegen de karakterstoornissen die eigen zouden zijn, aan de aandoening. Terwijl die karakterstoornissen zelfs niet eens in de diagnosecriteria worden opgenoemd.

Omdat CBG het verwijt probeerde te ontlopen van ofwel corrupt te zijn ofwel onkundig, heeft men wijselijk besloten om af te zien van het beroep bij de Raad van State dat men zelfs had ingesteld tegen de beslissing van de Rechtbank om die geheimen toch bekend te maken.

Nu procedeert Eli Lilly op eigen kosten verder om toch maar niet te hoeven bekend maken, hoe de commerciele fraude bij ADHD in mekaar steekt. Maar CBG blijft blunderen. Toen wetenschappelijke studies eerder dit jaar aantoonden dat methylphenidaat verslavend is en ook psychotisch maakt (wat eigenlijk al meer dan vijftig jaar bekend is), verklaarde men in het Pharmaceutisch Weekblad begin maart 2009 (Nr10,2009), dat ADHD-medicatie toch veilig is en “dat het niet waarschijnlijk is dat psychoses en manieen het gevolg zijn van methylphenidaat”.

Zou onkunde nu opeens minder veraf zijn, dan alleen maar corruptie? Na berichten in Elsevier, hoe men in de Tweede Kamer een en ander onder controle wil krijgen, organiseerden financiele belangengroepen onder de noemer van
medische academische wetenschap een symposium in Nijmegen als een paniekoefening.

Spartelen is er nog net niet bij, maar hoe zou dit dan nu moetenoverkomen?
fernand-3
Verkoop van doping voor kinderen stijgt pijlsnel en pas nu wordt duidelijk dat het nog sneller moet. ADHD als voorwendsel om zwaar te drogeren, dreigt doorprikt te worden. Als nu al veertigers met Alzheimer worden opgenomen, door een twintigtal jaren met de amfetaminewerking van SSRI’s behandeld te zijn, op welke leeftijd zullen de kindjes van 4,5,6 of zeven jaar van nu, rond 2020 ook met de partydrugs moeten behandeld worden, waarmee men nu de huidige Alzheimers drogeert?

Zal Alzheimer dan ook als een voorwendsel moeten dienen? Zou op dat paniekcongres van 17 april 2009 (in Nijmegen) ook daarover gesproken zijn, of alleen maar over … heel veel geldgewin te kunnen garanderen, door kort op te treden en heel snel te handelen?
Tegen als de bom valt?
Apotheker Fernand Haesbrouck, 21 april 2009

Recente artikelen