FernandHaesbrouck

Medische en academische wereld starten vandaag een kruistocht, ’to protect the ADHDmarket’

Medische en academische wereld starten vandaag een kruistocht, ’to protect the ADHDmarket’……………. terwijl de mijne al vijf jaar eerder was begonnen. De eerste sporen die ik nog bezit van een beginnende blog dateren van 24/11/2004. ( op www.blogeiland.nl) Voordien kwamen sinds eind 2003 hier en daar wat stukjes en vooral reacties en bedenkingen op de […]

Lees Meer

Gezondheidsnet (Roularta) promoot instellen en in stand houden van een toxicomanie.

Gezondheidsnet (Roularta) promoot instellen en in stand houden van een toxicomanie. (Klik op afbeelding om deze te vergroten) Ons land verbiedt het voeren van een reclame om voorschrijfplichtige medicatie te promoten. Rilatine valt onder een opiumwetgeving. Het voorschrijven ervan is het instellen van een toxicomanie. In 1999 werden de anorectica op basis van amfetamine allemaal […]

Lees Meer

Hopeloze moeder zoekt hulp

De moeder botst op het onderwijs, dat schijnbaar het best functioneert met gedrogeerde en dwangmatig psychotische kinderen. De moeder botst op de psychiatrie die harddrugs dealt als genotsmiddel en een gouden strohalm, omdat echte artsen net zo min als zijzelf een echte ziekte kunnen aantonen. De moeder en ook het welzijn van een ganse maatschappij […]

Lees Meer

Stemmen … stemmen horen… stemmen ronselen …

Politiekers, vooral zij die een verantwoordelijkheid dragen, zijn bezeten van stemmen.We leven nu in een tijd, waar het ronselen van stemmen heel belangrijk is.Onze minister van Volksgezondheid liegt zelfs voor het parlement omdat zij ijverig psychotica betoelaagt bij de onderdanen, waarmee die onderdanen onder de invloed zouden komen van de stemmen vooral dan in de […]

Lees Meer

Roken en artsen: van ‘geneeskrachtig wondermiddel’ tot ‘individuele tabaksontmoediging’

Het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1485-8 pakt uit met een historisch overzicht, waarin de afgang van het wondermiddel wordt geschetst door W.J.Mulder.Nu is het zo dat heel recent studies uitwijzen dat een ander wondermiddel, methylphenidaat verslavend werkt, psychotisch maakt en wanen veroorzaakt door het zenuwstelsel te verwoesten.Melding daarvan als reactie op het […]

Lees Meer