Kritiek op EPD rapport van NPCF en TNS Nipo

vraagtekenSteeds meer blogs en nieuwssite zien in dat het onderzoek wat is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Patienten en Consumenten Federatie (NPCF) niet echt betrouwbaar is.  De NPCF probeert objectief over te komen maar vooral de toon van de berichtgeving schoot me in het verkeerde keelgat. Het is een publiek geheim dat de NPCF rechtsreeks gefinanciert wordt door het ministerie van VWS.  Ze zijn beide al jaren intensief betrokken bij de voorbereiding van het landelijk EPD. En ineens komt er een quasi onafhankelijk rapport waaruit blijkt dat tachtig procent van de Nederlanders weet niet wat de afkorting EPD betekent, 61 procent heeft na ‘hulp’ van de ondervrager,er toch wel van gehoord, gezien of gelezen. En dan blijkt de Nederlander zonder kennis ineens een “goede” afweging te kunnen maken en blijkt “bij nader inzien” 85 procent van de “onbekenden”met het EPD wel te kunnen concluderen dat het EPD betrouwbaar is en een aanvulling voor de zorg. Klinkt *kuch* heel logisch!  Maar gezien de uiterst gebrekkige kennis van de ondervraagden over het EPD, kan dat dus nooit de conclusie zijn van de ondervraagden. Want het gros “weet het niet”.

Het is goed dat deze discussie eindelijk in alle openheid gevoerd wordt. Leve de transparantie in de zorg. Maar een dergelijk onderzoek is moeilijk anders te zien dan een statement van het NPCF en VWS om meer vertrouwen van de brugers voor het EPD dat al is geflopt voor de lancering.

De strategie van minister Klink en zijn nieuwe schoothondje Atie van de NPCF  is niet anders dan anders dan bij het orgaandonatiedossier. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Wie komt er eigenlijk echt op voor de reachten van patienten en clienten.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

3 thoughts on "Kritiek op EPD rapport van NPCF en TNS Nipo"

 1. dus als ik het goed begrijp is het onderzoek niet betrouwbaar omdat anderen, en dan met name niernieuws, het zeggen?Ik had eigenlijk enkele goed onderbouwde feitelijke opmerkingen verwacht van MedicalFACTS over het onderzoeksrapport of de onderliggende vragenlijst. Maar dit gaat niet verder dan “quasi-onafhankelijk” en “kuch”.Het zou medicalfacts sieren als ze de kwalificatie “schoothondje” ten minste onderbouwen op basis van feiten of, als dat niet mogelijk is of als blijkt dat de positie van de patiëntenfederatie toch onafhankelijker is als hier wordt voorgespiegeld, terug nemen.Wat een goedkoop stuk!Jim Sterk, Zwolle

 2. Redactie Medicalfacts/Janine Budding

  @ Jim Sterk

  Niet alleen niernieuws en wij zijn kritisch over het EPD en het onderzoek. Ook  de vrijehuisarts is kritisch en al vele Nederlanders hebben al bezwaar gemaakt tegen het EPD.  Webwereld schreef overigens ook over dat “onafhankelijke ” NCPF:

  De NPCF is een overkoepelende patiëntenvereniging, maar is via het Fonds PGO financieel verbonden aan het ministerie van Volksgezondheid. Dat fonds is een unit van het CIBG wat een uitvoeringsorganisatie is van het ministerie dat het EPD nu doorvoert.

   

   

  Wat moet er dan meer over de (on)afhankelijkheid van het NPCF gezegd worden. Het si zoals het is. Diens brood men eet, diens woord men spreekt. En, zo blijkt uit het van het NPCFonderzoek, veel mensen weten veel te weinig over het EPD dus hoe kunnen ze dan tot een conclusie te komen dat mensen vertrouwen in het EPD hebben? Waar baseren ze dat dan op? Een conclusie trekken op basis van uitspraken van mensen die nauwelijks weten wat het EPD behelst? Waarom zouden we de vragen moeten analyseren als de conclusies al getrokken zijn en daarmee dus weer weer meningen worden opgedrongen.

  Daarnaast zijn  de resultaten van de regionale EPD’s nu niet om meer vetrouwen te krijgen. Zelfs Klink erkent dat maar wat doet minister Ab Klink? Hij geeft het CBP grif gelijk en wil dat de trein van het EPD alleen maar harder doordenderd. Waarom moet snel het landelijk EPD worden ingevoerd. Bij de NOS legt hij het uit. Ik geloofde mijn oren niet en dan verwijt jij MedicalFACTS dat we ons bij de feiten moeten houden. Dat is juist waar het aan schort. Er wordt alleen maar op wensen gestuurd en niet op feiten. Dat blijkt ook uit de enquete van het NPCF en de wonderlijke conclusie.

  Als critici bezwaar maken tegen één groot landelijk EPD-systeem, dan is het verweer altijd dat het alleen maar gaat om de stapsgewijze koppeling van regionale systemen en juist die regionale EPD’s rammelen aan alle kanten, vooral de privacy wordt geschonden!. Nee, laten we ons allemaal maar in slaap laten sussen door Klink en het door VWS gefinancierde NPCF en snel een landelijk EPD. Gezellig achter Klink en de patiënten-voorvrouw Atie Schipaanboord aanhollen. Wat er ook misgaat in de aanloop tot een landelijk EPD de trein moet door gaan en mag niet stoppen of vertragen, elke tegenslag is vooral reden tot invoering van het landelijk EPD.

 3. @janine dank je voor je uitgebreide antwoordVolgens mij haal je een aantal zaken door elkaar, want niet Klink en de NPCF zeggen dat het landelijk EPD een stapsgewijze koppeling van regionale systemen is, dat willen juist de artsen.De NPCF maakt zich volgens mij juist sterk voor de invoering van het landelijk EPD, mede omdat de regionale systemen zo slecht zijn vanuit het patientperspectief.Als je namelijk de regionale EPDs vergelijkt met het landelijk EPD systeem:

  rEPD: patient weet niet wie medische gegevens heeftlEPD: patient kan zelf inzien wie gegevens van hem heeft
  rEPD: uitwisseling op een eilandje van zorgverleners die bepalen wie wel en wie niet op het eilandje toegelaten wordt (concurrentie tussen zorgverleners speelt hierbij een rol!). Voor patiënten is het geheel onduidelijk waar de grenzen van regio’s liggen. Grensproblematiek! en beperking van keuzevrijheid van de patient.lEPD: de gegevens volgen de patiënt door de zorg. Overal waar hij komt kan hij zorgverleners toestemming geven om zijn gegevens in te zien.
  rEPD: het is niet duidelijk met wie welke gegevens uitgewisseld zijn of wie de medische gegevens bekeken zijn.lEPD: Patiënten kunnen zelfstandig (oa. via internet) direct in hun eigen huisartsdossier/apotheekdossier kijken om te zien welke gegevens via het EPD uitgewisseld kunnen worden. En welke zorgverlener daadwerkelijk inzage heeft gehad. Dus ook stiekeme/illegale inzage in de gegevens wordt met het lEPD transparant.
  rEPD: patiënten is nooit toestemming gevraagd en zijn nooit op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen uitwisselinglEPD: voor invoering is (in principe) iedereen geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar te maken en als er straks daadwerkelijk gegevens van een patiënt via het EPD beschikbaar komen (technisch: aangemeld worden bij het LSP), ontvangt hij een gepersonaliseerde brief, waarin hij nogmaals op de hoogte wordt gesteld van zijn rechten (bezwaar, vernietiging, inzage, correctie, procedure bij vermeend misbruik, enz.)
  rEPD: veelal worden complete dossiers uitgewisseld, zonder dat daar mogelijkheden zijn om zaken die je als patiënt onder het beroepsgeheim van de dokter wilt laten vallen uit te sluiten van uitwisselinglEPD: met het EPD systeem worden slechts samenvattingen van je hele dossier uitgewisseld die zijn toegesneden op het doel van de uitwisseling. Dus voor waarneming van de huisarts buiten kantooruren is een voor dat doel beperkte set van gegevens afgesproken. En voor toekomstige toepassingen is dat niet anders, er wordt voor noodgevallen gewerkt aan een zogeheten elektronisch spoeddossier, waarbij het , weer als de patiënt dat wil, een doelmatige samenvatting uit het huisartsdossier beschikbaar is op de eerste hulp en/of in de ambulance.

  Kortom, het landelijk EPD systeem is uit patiëntenperspectief duidelijk een grote verbetering en dat is denk ik dan ook de reden dat de NPCF pleit voor snelle invoering en uitfasering van en verbod op de regionale EPD systemen. En dat baseer ik niet op mijn eigen ideëen, maar op feiten, want zo na te lezen in deze brief van de NCPF aan de koepelorganisaties van zorgaanbiedersgroeten Jim

Comments are closed.

Recente artikelen