Verhogen van de influenzavaccinatiegraad bij gezondheidszorgmedewerkers

0
208

42-19638929Ingrid Looijmans-Van den Akker ontwikkelde een interventieprogramma om het influenzavaccinatiegedrag onder gezondheidszorgmedewerkers in Nederlandse verpleeghuizen te veranderen. Dit resulteerde in een significant hogere, maar beperkte, influenzavaccinatiegraad bij gezondheidszorgmedewerkers.

In 33 Nederlandse verpleeghuizen werd een trial uitgevoerd om de effecten van dit programma op de influenzavaccinatiegraad bij gezondheidszorgmedewerkers te beoordelen. In de interventiegroep was de influenzavaccinatiegraad na dit programma gemiddeld 9% hoger dan in de controlegroep (25% tegenover 16%). Dit interventieprogramma resulteerde daarmee in een significant hogere, maar beperkte, influenzavaccinatiegraad bij gezondheidszorgmedewerkers.

Verder liet Looijmans-Van den Akker zien dat in 2008 de gemiddelde influenzavaccinatiegraad bij gezondheidszorgmedewerkers in Nederlandse verpleeghuizen nog steeds slechts 19% betrof. Om de influenzavaccinatiegraad bij gezondheidszorgmedewerkers verder te verhogen beveelt zij daarom aan om het interventieprogramma te verbeteren en het nationaal en over een langere tijdspanne te implementeren. Als dit echter niet resulteert in een voldoende hoge vaccinatiegraad, dan bepleit ze, onder bepaalde voorwaarden, implementatie van verplichte influenzavaccinatie bij gezondheidszorgmedewerkers in Nederlandse verpleeghuizen.

Ook toonde Looijmans-Van den Akker aan dat influenzavaccinatie bij patienten met diabetes mellitus type II effectief is, ongeacht de leeftijd, en dat bij rokers en niet-rokers dezelfde determinanten geassocieerd zijn met het niet accepteren van vaccinatie.

25-06-2009, 10:30 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Ingrid Looijmans -van den Akker, Geneeskunde Proefschrift: Increasing Influenza Vaccine Uptake. A Comprehensive Approach Promotor 1: Prof.dr. J.J.M. van Delden Promotor 2: Prof.dr. Th.J.M. Verheij Copromotor 1: Dr. E. Hak Copromotor 2: Dr. M.E. Hulscher

Bron: UU