SOS-ARTS gaat toch van start op 1 januari 2010

sos-artsIn een inmiddels aangepast persbericht van het ANP werd gemeld dat het initiatief SOS-arts van de baan is. Dit is volledig onjuist. Het bericht is echter door een aantal media zoals de Volkskrant klakkeloos overgenomen. Onlangs vond juist in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag de presentatie van SOS-arts plaats waarbij bekend werd gemaakt dat op 1 januari 2010 wordt gestart en dat de vergoedingsstructuur van de artsen door de veranderde positie van de NZa is gewijzigd.
Dit heeft verder geen enkel effect op de positie van de patient. De visite van een SOS-arts wordt evengoed volledig door de basisverzekering vergoed. In huidige systeem van de huisartsenzorg is de inbreng van de patient bij de beslissing tot een huisbezoek nihil en alle sprekers waren het eens dat dit een slechte zaak is. De patient moet meer inspraak krijgen bij de beslissing of er al dan niet een huisbezoek door een arts wordt afgelegd.

Initiator Arnold Verhoeven vertelde dat door de veranderde houding van de NZa alle inspanningen van de afgelopen twee jaren onder druk van de verzekeraars in ‘achterkamertjesoverleg’ in een klap van de tafel waren geveegd. Om SOS-arts het werken volledig onmogelijk te maken werd er zelfs met spoed een bestaande regel veranderd. Zoveel daadkracht had Verhoeven van de NZa nog niet gezien.
Als ondernemer was het een uitdaging om, ondanks de obstructie van de verzekeraars, de Landelijke Huisartsenvereniging en de NZa hier een antwoord op te vinden.
De huidige oplossing is te kiezen voor een opzet waarbij SOS-arts zelf geen contract met een verzekeraar hoeft aan te gaan.
SOS-arts gaat samenwerken met reguliere huisartsenpraktijken en huisartsenposten die al wel een contract met een verzekeraar hebben. Of en hoeveel artsen hier aan mee gaan werken is onbekend

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen