Meer inzicht in hersenenschade bij diabetespatiënten

Array

mr-angiografieType 2-diabetes leidt tot langzaam progressieve schade in de hersenen, zich uitend in structurele veranderingen op MRI, beperkingen van het geheugen en een verhoogd risico op dementie. De oorzaak van deze hersenschade is nog niet helemaal opgehelderd. Het is onduidelijk welke factoren het risico op hersenschade verhogen en of deze al van invloed zijn voordat de diagnose diabetes gesteld is, dus in een prediabetisch stadium, zoals het metabool syndroom.

Audrey Tiehuis concludeert in haar proefschrift dat bij patienten met zowel vaatlijden als diabetes, er op MRI behalve meer vasculaire schade een toegenomen atrofie van het brein zichtbaar is. Deze atrofie hangt samen met een verhoogd bloedglucose-gehalte, en is mede verantwoordelijk is voor de cognitieve dysfunctie van patienten met diabetes. Deze hersenschade treedt bovendien al in mindere mate op in een pre-diabetisch stadium.

Tiehuis onderzocht met MRI, MR-angiografie en MR-spectroscopie van de hersenen structurele veranderingen van de hersenen, maar ook functionele veranderingen van het cerebrale vaatbed en cerebrale metabolisme in patienten met diabetes of metabool syndroom. Met de bevindingen uit dit onderzoek kunnen patienten met diabetes geïdentificeerd worden die een verhoogd risico op cognitief dysfunctioneren hebben. Dit helpt om effectieve preventieve strategieen te ontwikkelen en te beslissen op welk moment met deze interventies gestart moeten worden. 07-07-2009, 12:45 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Audrey Tiehuis, Geneeskunde Proefschrift: Brain MRI in type 2 Diabetes: interaction between imaging, clinical features and cognitive functioning Promotor 1: prof.dr. W.P.T.M. Mali

Recente artikelen