NVZ pleit voor snelle oprichting opleidingsfonds voor gespecialiseerde verpleegkundigen

Array

verpleegkundeDe NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vinden dat er haast gemaakt moet worden met de oprichting van een opleidingsfonds voor gespecialiseerde verpleegkundigen. Dinsdag 14 juli berichtte de Volkskrant dat 15 ziekenhuizen in Zuid-Nederland een convenant hebben gesloten om te zorgen dat er meer verpleegkundigen worden opgeleid voor gespecialiseerde functies (zoals op de intensive care, operatie kamers) en vitale medische ondersteunende beroepen (bijvoorbeeld assistenten en laboranten).

Ook is er een afspraak dat medewerkers die op kosten van het ziekenhuis zijn opgeleid niet meteen bij ‘de buren’ aan de slag kan of zich kunnen laten inhuren en verhuren door detacheringsbureaus voor veel hogere loonkosten voor het ziekenhuis.

Doel is om het nijpend en groeiend tekort aan deze beroepsbeoefenaren terug te dringen en om zo de continuïteit van zorg voor vaak de kwetsbaarste patienten te kunnen garanderen.Dit tekort komt niet uit de lucht vallen. Al enige jaren is duidelijk dat door de vergrijzing, door druk op budgetten van de ziekenhuizen en door de uitstroom naar andere werkgevers dan degene die de opleiding betaalde, een tekort aan personeel ontstaat voor genoemde functies.

De NVZ en de NFU hebben daarom een plan ingediend voor de oprichting van het CZO-fonds. CZO is het college ziekenhuisopleidingen en verantwoordelijk voor de certificering.

Tot op heden hebben we geen reactie op dit plan ontvangen. Om dit alles nog op 1 januari aanstaande te kunnen realiseren is een snelle reactie vereist.

In het AO van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Arbeidsmarktbeleid op 10 juni 2009 heeft de minster aangegeven dit CZO-fonds op te willen richten in 2011. Dit vinden wij te laat.

Op dit moment gaat er 100 miljoen euro om in de genoemde opleidingen.

De NVZ en NFU stellen voor om een bedrag van € 75 miljoen  van de budgetten van de ziekenhuizen af te romen en over te hevelen naar het fonds.  Als VWS hetzelfde bedrag in twee jaar in het fonds investeert wordt daarmee een fonds gecreeerd dat het mogelijk maakt voldoende gespecialiseerde verpleegkundigen op te leiden en zo aan de vraag van de patient te voldoen.

De gevolgen van de trage besluitvorming van VWS is dat er weer een jaar lang te weinig mensen worden opgeleid. Berichten zoals dinsdag 14 juli diverse media over lange wachttijden bij de Spoedeisende Hulp-afdelingen onderstrepen het risico daarvan: langere wachttijden en een gevaar voor de continuïteit van ziekenhuiszorg.

Bron: NVZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

One thought on "NVZ pleit voor snelle oprichting opleidingsfonds voor gespecialiseerde verpleegkundigen"

  1. Wat wil je zijn: Strengste Werkgever of BESTE Werkgever?

    […] per jaar gedurende drie jaar voor een operatieassistent of anesthesiemedewerker (nb; jaarlijks gaat er binnen de Zorg sector € 100 miljoen om aan dit soort gespecialiseerde opleidingen) – en dat ziekenhuizen zeker willen zijn van een […]

Comments are closed.

Recente artikelen